Podrobné informace pro jednotky registrované na Austerlitz 2005
Registrační číslo

Vaše jednotka obdržela ve zvacím e-mailu přiděleno registrační číslo. Registrační číslo má každá individuálně registrovaná jednotka. Všichni příslušníci jednotky by jej měli znát. Podle registračního rozezná účastnickou jednotku produkce, bezpečnostní služba, ubytovatel apod. Pro účely akce obdrží každý člen registrované jednotky identifikační označení, kterým jej bude opravňovat ke vstupu do vyhrazených prostor (zejména prostoru rekonstrukce bitvy). V případě ztráty identifikačního označení nebude umožněn příslušníkovi jednotky vstup do prostor konání akcí.

Ubytování

Organizátoři nabízejí ubytování všem účastníkům, kteří o to projeví zájem (ubytování ve školách a podobných budovách – je třeba mít vlastní spací pytle, pokrývky apod.) v termínu od 2. prosince od 17 hodin do 4. prosince do 15 hodin. Součástí ubytovacích objektů, nebo v jejich dosahu, bude sociální zařízení a parkoviště. V ubytovacích prostorách platí nutnost přezouvání a vstupu do nich v neznečištěné obovi, přísný zákaz kouření. Rovněž je nutné plně respektovat pokyny pořadatele. Informaci o tom, kde přesně (ve kterém objektu, ve které obci bojiště) bude vaše jednotka ubytována, dostanete několik týdnů před akcí.

Pro skalní příznivce autentického ubytování bude v prostoru bojiště u Tvarožné přichystáno místo pro tábor (ubytování pouze ve vlastních stanech), jehož chod bude zabezpečen standardním způsobem, tj. dostatečným množstvím slámy, dřeva a vody a rovněž přístupem k sociálním zařízením. Budete-li mít zájem o pobyt v táboře, ohlašte nám tuto volbu v níže uvedeném dotazníku.

V případě potřeby ubytování řidičů vašich autobusů, kontaktujte nás, prosíme, s vaším požadavkem do neděle 16. října 2005. Pro řidiče můžeme rezervovat dvoulůžkové pokoje v ceně okolo 1000,– Kč / noc. Hotel pro ubytování řidičů se nachází v Brně a v jeho blízkosti se nachází vhodná plocha pro parkování autobusů.

Doprava

Organizátoři zajišťují dopravu autobusy mezi jimi zajištěnými ubytovacími lokalitami a hlavními body programu. Tato doprava nebude zajišťována kyvadlově, proto, prosíme, dbejte pokynů pořadatelů s ohledem na určené časy odjezdů autobusů.

Bezpečnostní zásady

Během všech bodů oficiálního programu akce, a zejména pak při manipulaci s replikami zbraní, platí přísný zákaz konzumace alkoholu a omamných a psychotropních látek. Repliky zbraní účastníků musí být opatřeny tormentační značkou příslušné certifikační instituce a v řádném technickém stavu. Na vyzvání pořadatele musí účastník akce kdykoli umožnit kontrolu technického stavu repliky zbraně.

Strava, částečné cestovní náhrady, úhrady nákladů na koně

Potvrzujeme, že organizátor zajistí stravu (sobota: snídaně, oběd, večeře; neděle: snídaně), vodu, střelný prach a omezené cestovní náhrady dle následující tabulky:

do 50 km okruh A 100,– Kč (€ 3,–) za osobu nebo dělo
do 100 km okruh B 200,– Kč (€ 7,–) za osobu nebo dělo
do 200 km okruh C 300,– Kč (€ 10,–) za osobu nebo dělo
do 300 km okruh D 400,– Kč (€ 13,–) za osobu nebo dělo
do 400 km okruh E 500,– Kč (€ 17,–) za osobu nebo dělo
nad 400 km okruh F 600,– Kč (€ 20,–) za osobu nebo dělo

Organizátoři rovněž poskytnou příspěvek ve výši 3000,– Kč (€ 100,– ) za každého řádně registrovaného koně (tj. do 31. 5. 2005), aktivně se účastnícího akce. Pro všechny řádně registrované koně bude zajištěno odpovídající ustájení s dozorem, permanentní veterinární služba a další potřebné zázemí.

Podmínkou proplacení náhrad nebo příspěvků je a) účast kompletní jednotky na určených hlavních bodech programu, b) dodržování organizačních pokynů a bezpečnostních zásad během programu akce a v místech ubytování. Náhrady budou vypláceny v hotovosti (v CZK) v neděli po oficiálním ukončení akce. Detailní informace o proplácení náhrad a příspěvků budou zveřejněny později. Cestovní náhrady budou vyplaceny všem důstojníkům, poddůstojníkům a vojákům. Doprovodu (markytánky, děti, civilisté, apod.) jen do celkového počtu desetiny důstojníků, poddůstojníků a vojáků.

Prosíme vás, abyste obratem (nejpozději však do neděle 16. října 2005) zaslali odpověděli na následující otázky na e-mailovou adresu info@austerlitz2005.com (níže uvedené body zkopírujte a vložte do odpovědní zprávy):

 • Máme zájem o ubytování poskytnuté pořadatelem: ANO / NE
 • Máme zájem o ubytování v táboře (pouze ve vlastních stanech) + ev. počet osob a stanů: ANO / NE + …
 • Máme vlastní ubytování (uveďte jaké): ANO / NE
 • Způsob dopravy:
  • osobní auta (počet):
  • nákladní auta (počet):
  • autobusy (počet):
  • letecky (počet cestujících):
  • vlak (počet cestujících):
 • Datum, hodina a místo příjezdu (případně rozepsat skupiny):
 • Předpokládaný odjezd (datum, hodina):
 • Upřesněte prosím, je-li třeba, váš odhad počtu účastníků:
  • důstojníků:
  • poddůstojníků a vojáků:
  • ostatních:
  • funkčních pušek nebo pistolí:
  • děl:
  • vlastních koní:
  • koní k pronájmu:
Upozorňujeme všechny účastníky, že v programu akce jsou tři fixní body, na nichž je účast povinná. Těmi body jsou 1) sobotní ranní nástupy, 2) sobotní bitva, 3) sobotní večerní program. I jednotky ubytované mimo objekty poskytnuté pořadateli se musí nástupu v uvedenou hodinu zúčastnit.

Program akce a informaci o zařazení jednotky do bitevní sestavy armády dostanete v průběhu několika týdnů. Všichni účastníci musí respektovat instrukce organizátorů a určené velitele na všech úrovních.