Pozořice

Obecní úřad
Adresa: Úřad městyse Pozořice, Na Městečku 14
Telefon: +420 544 226 046
Fax: +420 544 226 531
Email: pozorice@pozorice.cz
http://www.pozorice.cz/

Pošta: 664 07 Pozořice
Počet obyvatel: 2104
První písemná zmínka: 1318
Nadm. výška: 365

Pozořice leží mimo území slavkovského bojiště, avšak jsou s ním těsně spojeny geograficky i historicky. Obec s mohutným barokním kostelem Nanebevzetí Panny Marie se čtyřbokými věžemi a rozlehlou farou v sousedství měla vojska, shromažďující se k „bitvě tří císařů" a pohybující se po císařské silnici, vedoucí z Brna do Olomouce, na obzoru severovýchodním směrem jako na dlani. Obec proto nebyla ušetřena válečného trápení, jak dokládá i výpověď faráře Mikuláše Kvapila, zakladatele kroniky pozořické farnosti: …po bitvě začalo francouzské vojsko strašně plenit zde i jinde, což trvalo čtyři dny. Sedlákům vzali koně… U kostela byly vylomeny dveře a uloupeno všecko prádlo a roucha, stříbrný kalich a další… Nemoci, které začaly v listopadu, vylidnily Moravu místo moru.

Kostel s farou, branami, vedoucími na starý hřbitov a sousoším Ukřižování dnes tvoří památkově chráněný komplex barokních staveb. Pozořice leží v těsné blízkosti Moravského krasu a přírodního parku Říčky. Obec je rodištěm spisovatele Františka Neužila, který situoval děj několika románů právě do Pozořic a blízkého okolí. V letech 1910 – 1946 zde působil Josef Žalman, český lesnický odborník, myslivec a kynolog, zakladatel Československé myslivecké jednoty.