Pozvánka do Křenovic

Pochod slavkovským bojištěm IV. ročník

    Skupina historického šermu Buhurt, napoleonská sekce, vás opět srdečně zve na pochod slavkovským bojištěm po zelené turistické značce vedoucí přes Křenovice. Zájemci o tento již tradiční výšlap po stopách všech zúčastněných armád slavkovské bitvy mohou přijít v sobotu 23. listopadu na horní nádraží v Křenovicích, odkud odjedeme vlakem v 7.54 do Újezda u Brna. Pěšky se potom od nádraží vydáme ke kapličce sv. Antonína Paduánského, dále na Mohylu míru, kde se můžeme občerstvit v místní kavárně, či navštívit expozici v muzeu. Pokračovat budeme k pomníku nad Zbýšovem a přes hromadné hroby nad naší obcí zpět do Křenovic. Celá trasa měří necelých 13 km a pro více zdatné může cesta pokračovat až do Slavkova, odkud se mohou dopravit zpět opět vlakem, a to s odjezdem v 13.17, 15.17 nebo 17.17 hod. směr Brno. I přes nepřízeň počasí si tak týden před samotnými vzpomínkovými akcemi společně projdeme část bojiště. Všichni účastníci a uniformovaní kolegové, na které čeká v průběhu pochodu historický kviz s odměnami, jsou v hojném počtu vítaní. Pokud vyjde počasí pojede s námi kanón tažený koňským potahem.   

Francouzové v Křenovicích

Skupina historického šermu Buhurt, spolek Tuláci a obec Křenovice
si vás dovoluje pozvat při příležitosti

208. výročí Bitvy tří císařů do historického ležení francouzských vojsk ve dvoře Obecní hospody, k malé šarvátce vojenských jednotek, tentokráte na konci ulice Havlíčkové, na pochod k hromadným hrobům na Zlaté hoře zakončený ohňostrojem, k malému pietnímu aktu u božích muk a slavnostnímu nástupu a čestné salvě u pomníku M. I. Kutuzova.

    V pátek 29. listopadu 2013 od 16 hodin bude veřejnosti přístupné improvizované vojenské ležení, kde, jako již tradičně, uvidíte vojáky a markytánky ve francouzských a rakouských uniformách kolem táborových ohňů. Ve dvoře s dobovými rekvizitami, povozy a kanóny pak spatříte civilisty v historických kostýmech, kováře a vojenského kuchaře při opékání selete. V provozu bude rovněž střežené dobové vězení pro dezertéry, neposlušné vojáky a jinou podobnou chátru. Můžete také nahlédnout do našeho velitelského štábu spojeneckých rusko-rakouských vojsk upraveného z naší klubovny. Rovněž zde uvidíte plně vybavený markytánský vůz, kde se dozvíte, co všechno markytánky pro vojáky zajišťovaly. V letošním roce posílí naše řady jednotky jízdních husarů.

    Pro návštěvníky nebude chybět prodej svařeného vína, uzených klobás a párků v rohlíku.

    V 17.40 se jednotky přemístí na konec ulice Havlíčkové, kde předvedou malou šarvátku. Tradičně se zde utkají vojáci všech zúčastněných armád Bitvy tří císařů, Francouzi proti Rakušanům a Rusům. Vzhledem k většímu bojišti, očekáváme i větší množství jízdních husarů a pěchoty.

    V 19 hodin vyjdou za svitu pochodní jednotky uniformovaných vojáků, kanón tažený koňmi, děti s lampióny a ostatní směrem ke Zlaté hoře. Zde u hromadných hrobů vojínů slavkovské bitvy uctíme památku padlých, kteří zde již 208 let odpočívají. Při tomto pietním aktu budou položeny květiny a vystřelena čestná salva. Zapálením svíček na hromadných hrobech si symbolicky připomeneme utrpení všech, kteří zde leží. Potom se, jako každoročně, můžete zahřát u velkého ohně svařeným vínem nebo teplým čajem. Po krátkém reprodukovaném projevu bude za doprovodu hudby na téma jednotlivá vojska před bitvou, odpálen slavnostní ohňostroj (viz níže).

    V sobotu 30. listopadu dopoledne projde průvod francouzských dělostřeleckých a pěších jednotek obcí k Božím mukám, k malému pietnímu aktu v 11 hodin.

      V neděli 1. prosince proběhne v Křenovicích v 10 hodin slavnostní nástup vojenských jednotek u sochy M. I. Kutuzova v ulici Na Liškově. Zde zazní čestná salva a poté se jednotky přemístí na Mohylu míru ke společnému pietnímu aktu.

    Slavnostní ohňostroj, který završuje akt uctění památky padlých během bitvy u Slavkova, letos překvapí svým netradičním pojetím. Mluveným slovem, které vás seznámí o jednotlivých armádách a situací před bitvou. Dále se prostřednictvím barevně sladěných pyrotechnických efektů a hudby typické pro vojska tří císařů se tvůrci pokusili zobrazit poslední chvíle před samotnou bitvou v závěru zahalené pověstnou prateckou mlhou. Okamžikem rozednění letošní ohňostroj končí a nechává tak prostor a inspiraci pro ztvárnění této mimořádné historické události v dalších letech. Alan Zvonek – Ohňostroje Zvonek

    Chtěl bych vás tedy všechny pozvat k nám do Křenovic, ať už si vyberete kteroukoliv z uvedených akcí. Zvláště zvu vojáky jednotlivých skupin k účasti na bojovém střetnutí. Pro tuto příležitost jsme nově vybrali větší bojiště. To najdete, když pojedete od Holubic do Křenovic, hned na začátku obce za železničním náspem před cedulí Křenovice na pravé straně, nebo přijdete do našeho ležení na dvoře Obecní hospody. Začínáme v 18.00.

Oldřich Bartošek
hejtman napoleonské sekce
skupiny historického šermu Buhurt
7. pluku pěšího dělostřelectva
Křenovice u Slavkova