Předpis pro nabíjení a manipulaci s děly


Předpis pro nabíjení děl a manipulaci se střelným prachem


Tento předpis slouží ke zvýšení bezpečnosti při střelbě a obsluze kanónů. Tento předpis neřeší nabíjení děl dle historický pramenů, ty mohou být u různých armád rozdílné.
Je zapotřebí přistupovat ke kanónům jako k velmi razantním střelným zbraním, které díky své ráži a množství používaného prachu mohou způsobit při neopatrném zacházení velmi vážné následky.
Každý kanón používaný při vzpomínkových akcích musí být tormentován (certifikován) na střelbu černým střelným prachem a musí projít technickou přejímkou pořadatele. Výjimky povoluje pouze hlavní pořadatel. Zbraň a její držitel musí naplňovat příslušná ustanovení legislativy České Republiky, zejména Zákona o zbraních a střelivu č. 119/2002 sb.

  1. Zákaz nasypávání dávky střelného prachu do hlavně pomocí lopatky nabijáku a manipulace s volným střelným prachem. Při výstřelu odlétají žhavé zbytky a mohou způsobit výbuch jakéhokoli nechráněného střelného prachu.
  2. Z tohoto důvodu je přikázáno používat papírové náboje lepené papírovou lepící páskou. Povolené složení náboje: prachová náplň černého střelného prachu oddělená od ucpávky tenkým papírem (např. toaletním), ucpávka musí být mouka, seno nebo sláma.
  3. Zákaz používání dlouhohořících odpalovacích tyčinek pro odpal patron. Doporučujeme používat rychlehořící odpalovací tyčinky (stopiny), u kterých dochází k rychlému bezpečnému odpalu.
  4. Nabíjení i odvrtávání musí být prováděno tak, aby dělostřelec nestál přímo před ústím hlavně, a nabíjení musí být prováděno jednou rukou chráněnou rukavicí. Je zakázáno používat nabijáky s železnými konci. Před prvním nabitím musí obsluha zkontrolovat odvrtáním hlaveň, v hlavni se nesmí nacházet jakýkoli předmět. Při provádění nabíjení a odvrtávání musí být zátravka ucpána prstem chráněným koženým návlekem či rukavicí z důvodu zamezení rozdmýchávání možných žhavých zbytků.
  5. Odpalovat kanón smí pouze zkušený člen obsluhy, který musí neustále sledovat prostor před hlavní a dbát na bezpečnost výstřelu. Doutnající odpalovací tyč drží co nejdále od hlavně a bedýnky s náboji. Je zakázáno zahajovat palbu pokud se někdo nachází blíže než 20 metrů před hlavní kanónu.  Při střelbě musí ústí hlavně směřovat nad hlavy protivníka.
  6. Bedýnka s municí musí být při střelbě umístěna nejméně 3 metry za kanónem za stálého dohledu člena obsluhy. Pokud obsluha opouští kanón musí s sebou odnést bedýnku s náboji a zabezpečit kanón.
  7. Pokud obsluha musí opustit nabitý kanón, musí u něj z bezpečnostního hlediska zůstat minimálně jeden člen obsluhy děla.
  8. Po výstřelu obsluha musí odvrtat zbytek náboje a vytřít hlaveň vodou (součástí příslušenství kanónu musí být dobový kyblík nebo vědro na vodu, vytěrák opatřený savým materiálem např. lufou). Vytírání vodou je nutné z důvodu zůstávání žhavých zbytků po výstřelu, další nabíjený náboj by mohl předčasně vybuchnout přímo při nabíjení.
  9. Při selhání výstřelu musí obsluha děla vyčkat minimálně 60 sekund (může dojít ke zpožděnému výstřelu). Poté opatrně pročistit zátravku jehlou, znovu zasunout zápalnou tyčinku a odpálit. Pokud ani poté nedojde k výstřelu musí znovu vyčkat zmíněnou dobu, pak zalít zátravku vodou a opatrně odvrtat náboj z hlavně.
Do ukázky boje nebude vpuštěna jednotka, která nemá nachystané náboje v bedýnce, nutné příslušenství (odvrtávák, nabiják, vytěrák, vědro na vodu, odpalovací tyč, rukavice alespoň pro obsluhu u ústí hlavně) a tormentaci.

Obsluha děl nesmí být pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek.