Proč název Santon?

Na východ od Brna u obce Tvarožná na severní straně silnice Brno-Olomouc leží malé návrší.Je to kopec Santon s výškou 306 m/n.m. Kopec připomíná přilbu, ležící na jihozápadním okraji katastru. Obyvateli vesnice je nejčastěji nazýván „Kopeček", přespolními pak „Tvaroženský kopeček". Nejstarším jménem této významné lokality je pravděpodobně „Padělek".Dalším, kdysi používaným názvem pro dnešní Santon, starším a pravděpodobně i málo známým, je „U kaple", což je zdůvodňováno malou kaplí, zasvěcenou Panně Marii. Samozřejmý je i donedávna se objevující název „Napoleonův kopec" , užívaný od roku 1805 až do padesátých let našeho století.V současné době se nejčastěji užívá název Santon. Tak je také kopec označen na mapách a pod tímto jménem ho znají i zahraniční návštěvníci.Podle názoru Aloise Slováka, jednoho z prvních historiků bitvy tří císařů a iniciátora stavby Mohyly míru na prateckém návrší, dali kopci jméno Napoleonovi vojáci, protože jim připomínal podobný kopec z jejich egyptského tažení. V arabštině je význam tohoto slova „svatý muž", nebo „poustevník", ale je ho možné vysvětlovat i jako „kaple s hrobem mnicha".Pravděpodobnější je ale zkrácené Saint Anton – sv. Antonín. Existuje domněnka, že francouzští kartografové zaměnili Tvaroženský kopeček, s kaplí na jeho vrcholu, na levém křídle francouzské armády ve slavkovské bitvě, s kaplí sv. Antonína u Újezda na opačné straně. A tak je možné, že název Santon užíváme díky dávnému omylu. Dnes užívané názvy, uváděné i na současných mapách, nám označují jako Santon vrch s kaplí a nižší část, směrem ke mlýnu, je pojmenován Kopeček.