Prohlášení sdružení příznivců vojenské historie Brno – 57éme

Jsou těžké momenty v životě lidským. Třeba jestli někoho vede strážník. A těžké momenty prožívají tu a tam také spolky vojenské historie a jeden takový "těžký" moment nyní prožíváme my a rádi bychom jeho tíhu mírně snížili, k čemuž máme jen jeden prostředek, a tím je se veřejně vyjádřit k iniciativě, která, ač s námi nic společného nemá, leckoho nezasvěceného může snadno napadnout, že má.

Skupina historického šermu „Páni z Kolína" se kromě Asterixe, sedmileté války, či mušketýrských výstoupení (která "omezuje pouze na výcvik halapartníků, pikenýrů a vystoupení střelců z mušket") pustila nově také do období napoleonských válek. Oznámila to e-mailem s tím, že "od nynějška se bude účastnit napoleonských akcí".

Pořadatelé napoleonských akcí samozřejmě zvou a budou zvát jednotky podle svého uvážení a svobodně, a my se zase můžeme svobodně vyjádřit k tomu, že SHŠ Páni z Kolína hodlá nosit uniformy 57. pluku řadové pěchoty, či spíše ke způsobu, jakým tak hodlá činit. Ve svém e-mailu totiž pan "plukovník" Horáček vyjádřil nejistotu, jak bude "napoleonisty" jeho projekt přijat.

Odpověděli jsme mu vstřícně a věcně a současně jsme se zeptali, proč se rozhodli právě pro 57. pluk a jestli by byli ochotní vybrat si pluk jiný, jelikož už v napoleonském re-enactementu pod hlavičkou 57. pluku dlouhodobě vystupujeme my, tak, aby si nás nikdo nepletl. Ochotní by nebyli a pluk si vybrali proto, že jim bývalý člen 57. pluku pan Gustav Bezděkovský, který dobrovolně ukončil svoji činnost v roce 2004 s tím, že za uplynulých 8 let neprojevil sebemenší zájem o činnost či případnou spolupráci s tímto sdružením, prodal papírová čáka s plastovým štítkem nesoucím číslo 57 a pár fraků vz. 90. léta 20. století s knoflíky 57. pluku.

Chápeme, že pro SHŠ to byl celkem značný výdaj, a chápeme svým způsobem i proč nehodlají o změně čísla byť uvažovat. Současně z toho vůbec nemáme radost – zejména pro způsob, jakým se vypořádali s našimi věcnými připomínkami! Jde, zdá se, o poměrně běžný případ slov o spolupráci, jíž si ovšem dotyčný představuje tak, že bude vše dělat podle sebe (jistě podle svého nejlepšího vědomí) a nikomu do toho nic není. Jen pro ilustraci, „nikomu nic není do toho, že se velitel šermířů uvedl do hodnosti plukovníka, ač tomu neodpovídá ani kvalita výstroje, ani způsob, jakým na sebe tuto výstroj přikládá, vše pochopitelně v dokonalé nepřítomnosti koně, což je u vyššího důstojníka nemilé, a hodnost samotná v čele dvaceti "vojáků" poněkud vysoká. "Základní povely" má ovšem pan plukovník ochotu se začít učit, pokud bychom mu je poskytli.

Máme tendenci klouzat k sarkasmu či ironii, a to asi není hezké. Skupina historického šermu se jistě může věnovat také re-enactmentu, ale znamená to, že se mu musí chtít věnovat, ne že ze sebe udělá jakousi středočeskou variantu belgických folklorních skupin marcheurs.

Po několika vyměněných obsáhlých e-mailech komunikace ustala, a nám nezbývá než takto veřejně říci, že s "granátníky 57. pluku" představovanými Pány z Kolína nemá naše sdružení a naše jednotka nic společného!

Pokud by se pan plukovník nebo kdokoli z jeho skupiny chtěli skutečně re-enactmentu francouzské pěchoty revolučních a napoleonských válek věnovat, jsme stále ochotni jim poskytnout radu a podporu.

V Brně dne 21. 6. 2012

Za SPVH Brno 57éme

Předseda sdružení
Renné Ragas

Prezident C.E.N.S.
Jakub Samek