Projekt Austerlitz 2005 v Hradci králové



Královéhradecký biskup, mons. Dominik Duka, O.P., uspořádal v královéhradeckém Novém Adalbertinu v úterý 13. května 2003, přesně v den 286. výročí narození české a uherské královny a císařovny Marie Terezie, zajímavou konferenci, věnovanou náboženskému dopadu jejích reforem. Po boku předních specialistů, dr. Pavla Běliny, který postihnul politické proměny doby, a prof. Jaroslava V. Polce, jenž nastínil vliv reforme na církevní správu, zde vystoupil i viceprezident Projektu Austerlitz 2005, dr. František J. Holeček, O.M. a načrtnul vliv myšlení francouzských jansenistů na tereziánský reformní okruh. Mons. Duka k této příležitosti vydal náročnou faksimili okružního listu královéhradeckého biskupa Jana Leopolda rytíře z Hájů (1735-1794)z roku 1781, který znamenal zásadní přínos k rozvoji náboženské tolerance.