Projekt Austerlitz 2005 v Itálii

Projekt Austerlitz 2005 se každoročně podílí na pietním uctění památky padlých slavkovského bojiště. V širokém záběru své vědeckovýzkumné činnosti však sleduje osudy českých obětí období Francouzské revoluce a prvního Císařství i v zahraničí. Při této příležitosti náš tým navštívil italské trapistické opatství Casamari a s laskavým svolením převora, Dom Federica Fariny, prostudoval a zdigitalizoval v archivu opatství veškeré dokumenty, dotýkající se mučednické smrti českého trapisty P. Dominika Zavřela (*Chodov, asi 1725 – + Casamari 13.5. 1799), které poslouží k přípravě samostatné monografie.

Foto: