Projekt Austerlitz v roce 2017

Na prosinec 2017 připadá 212. výročí bitvy u Slavkova, ve světě proslulé pod německým názvem města – Austerlitz – a také jako bitva tří císařů, francouzského císaře Napoleona, rakouského císaře Františka a ruského cara Alexandra. Bitva, jejíž průběh přirovnává z francouzské strany prof. Tulard spíše než k partii šachu k partii pokeru, fascinuje i po dvou staletích nejen vojenské historiky, a je právem považována za Napoleonovo největší vítězství, protipól Waterloo. Kromě akce Austerlitz 2017 bude letošní rok věnován mj. a především 220. výročím prvního italského tažení generála Bonaparta (1796–1797) skončeného příměřím v Campo Formio, a také 210. výročí bitev u Heilsbergu či Friedlandu a tylžského míru (1807). Začátkem září si také připomeneme 205. výročí bitvy u Borodina (1812).

Projekt Austerlitz, v jehož rámci jsou historické události spojené s obdobím prvního císařství připomínány od roku 1998, připravuje či podpoří v roce 2017 řadu akcí nejen na bojišti u Slavkova:

22.–23. dubna, manévry ve Valticích; účast cca 200 vojáků, program věnovaný především výcviku a manévrům jako příprava na sezónu 2017 a především pro akci Austerlitz 2017. Program bude tématicky zaměřen na závěr tažení roku 1807 a atmosféru tylžského míru (jemuž bude v září věnovnána velká vzpomínková a kulturní akce v Rueil-Malmaison u Paříže).

12.–13. srpna, Napoleonské dny 2017; tradiční letní akce na slavkovském bojišti věnovaná 248. výročí narození Napoleona Bonaparta (1769). Předběžně s příslibem účasti představitele Napoleona akcí Austerlitz 2005, 2007, 2008, 2011, 2015 a 2016, Marka Schneidera. Současně proběhne v Brně 13. ročník mezinárodní soutěžní výstavy vín Grand Prix Austerlitz, který vyvrcholí v sobotu 19. srpna slavnostním vyhlášením výsledků v Biskupském dvoře, a bude pokračovat v Praze 9. září v Pražské tržnici.

1.–3. prosince, Austerlitz 2017, 212. výročí bitvy u Slavkova; cca 1000 účastníků, 50 koní, 15 děl, největší vzpomínková akce napoleonského re-enactmentu roku 2017.

V průběhu roku budou probíhat práce na připravovaném filmovém dokumentu Triumf Austerlitz, který se věnuje vzniku Napoleonova i koaličního plánu bitvy u Slavkova. Film bude hotov k 250. výročí narození Napoleona Bonaparta v roce 2019.

***

Programy a podrobnější informace k oběma akcím budou průběžně zveřejňovány na serveru www.austerlitz.org; v rámci Projektu Austerlitz, marketingově zastoupeného společností AusterlitzPro, s. r. o., je možná prezentace partnerů a sponzorů. Akce jsou pořádány touto společností každoročně od r. 1998, návštěvnost hlavního bodu programu, rekonstrukce bitvy, se pohybuje mezi 5 a 10 tisíci, v roce 2005, kdy se 200. výročí zúčastnilo 3500 „vojáků“ z 24 zemí světa, přišlo na 30 tisíc diváků, v roce 2015 se 210. výročí účastnilo 1500 „vojáků“ z 19 zemí a přišlo na 18 tisíc diváků. Akce má značný ohlas v médiích nejen v České republice, ale v celé Evropě, případní noví partneři a sponzoři akce vítáni.