Projekt Austerlitz v roce 2018

Na prosinec 2018 připadá 213. výročí bitvy u Slavkova, ve světě proslulé pod německým názvem města – Austerlitz – a také jako bitva tří císařů, francouzského císaře Napoleona, rakouského císaře Františka a ruského cara Alexandra. Bitva, jejíž průběh přirovnává z francouzské strany prof. Tulard spíše než k partii šachu k partii pokeru, fascinuje i po dvou staletích nejen vojenské historiky, a je právem považována za Napoleonovo největší vítězství, protipól Waterloo. Kromě akce Austerlitz 2018 bude letošní rok věnován mj. a především 220. výročí obsazení ostrova Malty v úvodu Bonapartova egyptského tažení (1798–1801), a také 205. výročí událostí válečného roku 1813, bitev u Lützenu, Chlumce a Lipska.

Projekt Austerlitz, v jehož rámci jsou historické události spojené s obdobím prvního císařství připomínány od roku 1998, připravuje či podpoří v roce 2018 řadu akcí nejen na bojišti u Slavkova:

  • 14.–15. dubna, manévry ve Valticích; účast cca 200 vojáků, program věnovaný především výcviku a manévrům jako příprava na sezónu 2018 a především pro akci Austerlitz 2018. Program bude tématicky zaměřen na přípravu egyptského tažení v roce 1798, protože…
  • 4.–11. června, 220. výročí obsazení ostrova Malty Bonapartovou armádou; Projekt Austerlitz je partnerem této jedinečné akce, na kterou se vypraví přibližně stovka účastníků z České republiky (asi pětina celkového počtu účastníků). Její bezmála týdenní program proběhne nejen ve Vallettě a jinde na Maltě, ale také v pevnosti na ostrově Gozo.
  • 7.–8. července, 209. výročí bitvy u Znojma; Projekt Austerlitz a C.E.N.S. připravují velkou vzpomínkovou akci věnovanou 210. výročí bitvy u Znojma (10.–11. července 1809) v příštím roce; v letošním roce proběhne na znojemském bojišti program zahrnující rekonstrukci bitvy a pásmo přednášek na téma roku 1809, císaře Napoleona bude představovat Mark Schneider.
  • 18.–19. srpna, Napoleonské dny 2018; tradiční letní akce věnovaná 249. výročí narození Napoleona Bonaparta (1769). Současně proběhne v Brně 14. ročník mezinárodní soutěžní výstavy vín Grand Prix Austerlitz.
  • 30. listopadu–2. prosince, Austerlitz 2018, 213. výročí bitvy u Slavkova; cca 1000 účastníků, 60 koní, 15 děl, největší vzpomínková akce napoleonského re-enactmentu roku 2018; role Napoleona se zhostí Mark Schneider, který císaře Francouzů ztvárňuje pravidelně od roku 2005. Scénář bitevní ukázky, která proběhne v sobotu 1. prosince 2018 od 14 hodin pod Santonem u Tvarožné, se bude inspirovat úvodním střetnutím bitvy mezi předvojem rakouského generála Kienmayera a posléze 1. kolony ruského generála Dochturova s francouzským 3. plukem řadové pěchoty v Telnici, kam přibyla Heudeletova brigády od sboru maršála Davouta.

Členové Středoevropské napoleonské společnosti (C.E.N.S.) se letos představí mj. na těchto významných akcích:

  • 5.–6. května, Grossgörschen, 205. výročí bitvy u Lützenu
  • 28.–29. července, 211. výročí bitvy u Friedlandu, dnes v Kaliningradské oblasti
  • 31. srpna–2. září, 205. výročí bitvy u Chlumce
  • 13.–14. října, 208. výročí obležení španělské Astorgy
  • 20.–21. října, 205. výročí bitvy národů u Lipska

***

Programy a podrobnější informace k akcím budou průběžně zveřejňovány na serveru www.austerlitz.org; akce jsou pořádány společností AusterlitzPro s.r.o., spolkem Austerlitz z.s., a Středoevropskou napoleonskou společností; návštěvnost hlavního bodu programu, prosincové rekonstrukce bitvy u Slavkova, se pohybuje mezi 5 a 10 tisíci, v roce 2005, kdy se 200. výročí zúčastnilo 3500 „vojáků“ z 24 zemí světa, přišlo na 30 tisíc diváků, v roce 2015 se 210. výročí účastnilo 1500 „vojáků“ z 19 zemí a přišlo na 18 tisíc diváků. Akce má značný ohlas v médiích nejen v České republice, ale v celé Evropě.