Pultusk 2006 skončil

Město Pultusk leží zhruba 60 km od Varšavy a rozkládá se po obou březích řeky Narewu. Okolí města se v prosinci 1806 stalo svědkem historicky sice méně významného, ale z vojenského hlediska zajímavého střetnutí francouzských a ruských vojsk během tzv. Polského tažení Velké armády. Výrazně slabší sbor maršála Lannesa tehdy zaútočil na 40 tisícovou armádu generála Benningsena, přičemž ani jeden z protivníků neměl ponětí o tom, jaké síle čelí. Nesmírný risk v důsledku špatných informací a obdivuhodná houževnatost v podání Francouzů a váhavost ruského vrchního velitele navzdory početní převaze nakonec vyústily v nerozhodnou bitvu, po které se ruské armáda dala na ústup a vyčerpaní Francouzi si připsali významné strategické vítězství.

Letošní akce k připomínce 200. výročí této události v místech historického bojiště byla dosud největším podnikem svého druhu na území Polska a tým Projektu Austerlitz zde uplatnil veškeré své zkušenosti s pořádáním akcí re-enactmentu za uplynulých osm let. Původní ideu scénáře a programu akce, vytvořené ředitelem fondu Impérium historie Olegem Sokolovem, bylo potřeba adaptovat specifickým místním podmínkám, velmi náročná pak byla logistická část produkce.

Ve čtvrtek 6. července se začaly na záplavové louky u Narewu sjíždět první z více než tisícovky účastníků z celé Evropy. Nejpočetněji byli kromě domácích polských skupin zastoupeny skupiny ruské, běloruské, české, ukrajinské, méně početné skupiny přijely z Francie, Německa, Itálie, Velké Británie či Maďarska. Oba tábory začaly růst na opačných koncích bojiště, jemuž vévodila impozantní scénografie starého Pultuska, včetně opevnění, chalup, mostu a dalších dekorací.

Následujícího dne se uskutečnily manévry obou armád, které během dopoledne a odpoledne nacvičovaly součinnost ve velkých formacích. Do výcviku se zapojilo i na 150 jezdců na koních. I přes extrémně vysoké teploty, které po celý den panovaly se všichni zhostili svého úkolu na výbornou a podali skvělý disciplinovaný výkon.

V sobotu ráno se obě kompletní armády včetně 50 koní vydaly autobusy na dvouhodinový přejezd do Varšavy, kde v poledne začalo slavnostní defilé Krakovským předměstím s cílem na Zámeckém náměstí. Pochod hlavním varšavským bulvárem měl připomenout ústup ruské armády z polského hlavního města před náporem Velké armády v listopadu 1806. Zatímco ruská armáda v čele náměstím propochodovala k opevnění Starého města, Francouzi zabrali Zámecké náměstí, kde Oleg Sokolov v roli maršála Murata převzal symbolické klíče od města. Účastníci akce poté měli několik hodin volného času, který využili k prohlídce historické části Varšavy. Menší část jednotek se poté zúčastnila otevření výstavy sbírky napoleonik se sbírek fondu Impérium historie v prostorách Velkého divadla ve Varšavě.

Nedělní dopoledne se neslo v duchu příprav na nadcházející bitvu, která vypukla přesně s úderem poledne. Více než 10 tisíc diváků vidělo tři mohutné útoky sevřených francouzských batalionů proti ruským pozicím před maketami Pultuska, zpevněných několika dělostřeleckými flešemi. V pozadí se odehrávaly srážky jezdectva. Francouzské útoky doprovázela efektní pyrotechnika, simulující výbuchy dělostřeleckých granátů. Ruská armáda všechny tři francouzské útoky s námahou odrazila a poté se ve shodě s průběhem historických událostí stáhla. Jednotky obou armád poté sklidili zasloužený potlesk diváků při závěrečné přehlídce. Před všemi příslušníky historických jednotek je potřeba za předvedený výkon smeknout klobouk, neboť teplota na slunci dosahoval 40 °C a každý pohyb v soukenných uniformách a s veškerou výstrojí na zádech či v sedle znamenal prolití litrů potu.

Zajištění produkce akce znamenalo pro tým Projektu Austerlitz náročný úkol, který je však z naší strany, stejně jako ve většině prvních ohlasů hodnocen jako úspěšně zvládnutý. Na realizaci akce se podílely různé instituce, firmy i jednotlivci, z nichž bychom rádi poděkovali zejména těmto:

 

 

  • maršálkovi Mazovského vojvodství panu Adamu Strużikowi

 

  • starostovi města Pultusk panu Wojciechu Dębskému a týmu jeho kolegů

 

  • Mazovskému centru kultury a umění a jeho ředitelce paní Alině Witkowské

 

  • Českému centru ve Varšavě a jeho ředitelce paní Renátě Gorecké

 

  • sboru profesionálních a dobrovolných hasičů v Pultusku

 

  • týmu ochranné služby Matpol

 

 

Velmi zvláštní poděkování pak patří produkční firmě Jacobsony Kasii a Kuby Jacobsonových a týmu jejich zaměstnanců, bez jejichž schopností a pomoci by bylo uskutečnění celé akce mnohonásobně těžší.

Odkazy na fotografie z Pultusku 2006: