Pultusk 2006 – tisková zpráva

Rekonstrukce bitvy u Pultuska

Pultusk 2006

Nadace Říše historie

Mazovské centrum kultury a umění

Město Pultusk

České centrum ve Varšavě

Projekt Austerlitz

200. výročí bitvy u Pultuska 1806
Projekt Pultusk 2006

6.-9. července 2006 Pultusk a Varšava

Připomínka událostí roku 1806,
bitvy u Pultuska 26. prosince 1806 a
příchodu francouzské armády do Varšavy 28. listopadu 1806

Jménem organizátorů – Mazovského centra kultury a umění, ruské nadace Impérium Historie a také českého Projektu Austerlitz, reprezentovaného společností Davay Communications, s. r. o. Vás srdečně zveme k účasti na projektu Pultusk 2006.

Akce bude zahájena ve čtvrtek 6. července příjezdem účastníků rekonstrukce do vojenských táborů v Pultusku. V pátek se obě armády seřadí na bitevním poli, kde se uskuteční celodenní manévry.

V sobotu vyjedou účastníci do Varšavy. Program zde bude pokračovat defilé, symbolizujícím opuštění Varšavy ruskou armádou ustupující před náporem armády francouzské. V čele budou pochodovat ruské jednotky, zpodobňující odchod ruské posádky generála Jurkovského z Varšavy. Její zadní voj bude ostřelovat pochodující Francouze. Za předvojem budou s odstupem pochodovat hlavní francouzské síly. V jejich čele pojede v kruhu svých pobočníků maršál Murat a za nimi jezdectvo a pěchota.

Po odchodu ruských jednotek od Královského zámku dorazí k jeho bráně maršál Murat, očekáván představiteli města v dobových kostýmech. Francouzské jednotky se seřadí před zámkem a přestavitelé magistrátu předají maršálovi symbolické klíče od města a složí mu poděkování za osvobození města. Maršál Murat rovněž poděkuje za vřelé přivítání ve francouzštině i polštině. Následně se uskuteční přehlídka jednotek za účasti představitelů magistrátu.

Večer se ve Velkém Divadle (Teatr Wielki) bude konat slavností vernisáž výstavy Napoleon ve Varšavě. Jde impozantní sbírku napoleonik, která dosud nebyla vystavena mimo území Ruska. Představeno bude na 180 exponátů z kolekce ve vlastnictví ruské nadace Impérium historie, mezi nimi obrazy, řezby, zbraně, součásti uniforem, nábytek a také řemeslná díla z 19. století, převážně francouzské provenience.

Scénografii výstavy vytvoří jeden z nejuznávanějších světových divadelních odborníků v tomto oboru, Valerij Jakovlevič Levental. Výstava bude veřejnosti přístupná od 9. do 23. července 2006.

V neděli v Pultusku se bojiště z prosince 1806 stane svědkem bitvy, jejíž scénář vychází z průběhu skutečných událostí. Speciálně vytvořený fragment starého Pultusku, pyrotechnické efekty, 1400 vojáků v historických uniformách, komentář moderátora a také hudba přinesou neopakovatelnou podívanou. Velkoryse pojatá a pečlivě připravená rekonstrukce bitvy přiblíží divákům události staré 200 let velmi atraktivním způsobem. Po skončení vojensko-historického programu se odehraje slavností defilé před diváky. Ve večerních hodinách pak sály Královského zámku uvítají u příležitosti slavnostního setkání pozvané hosty – generály, vyšší důstojníky, úředníky a velitele jednotek s jejich doprovody. Všichni účastníci setkání budou v dobových oděvech.

 

Program 200. výročí bitvy u Pultuska
6.-9. července 2006

6. července
Příjezd účastníků akce a vybudování vojenských stanových táborů

7. července
10.00 – 13.00 manévry jednotek po batalionech a eskadronách
15.00 – formování batalionů do divizí, jmenování jejich velitelů, manévry po divizích
18.30 – ukončení manévrů

8. července
11.30 – příjezd ruských jednotek do Varšavy, nástup
12.00 – příjezd francouzských jednotek do Varšavy, nástup
12.30 – zahájení defilé ruskými jednotkami
13.00 – vypochodování francouzských oddílů
13.30 – ceremonie před Královským zámkem
19.00 – Varšava – otevření slavností výstavy Napoleon ve Varšavě za přítomnosti historic-kých jednotek

9. července
12.00 – zahájení rekonstrukce bitvy
13.30 – ukončení bitvy a přehlídka jednotek před diváky
20.00 – zahájení setkání v Královském zámku ve Varšavě – vstup pouze s pozvánkou


 

Dne 9. července 2006 proběhne na autentickém bojišti z prosince 1806, v ohbí řeky Narewu nedaleko pultuského zámku, rekonstrukce bitvy podle scénáře inspirovaného průběhem skutečných bojů, s výjimečnými zvukovými i pyrotechnickými efekty a rozlehlými kulisami města Pultusk. Po bitvě bude následovat slavnostní defilé účastníků v historických uniformách před diváky a závěrečná vojenská přehlídka.

Návštěvníkům akce se nabídne výjimečná příležitost shlédnout v Polsku dosud nevídanou ukázku způsobu vedení bitvy na počátku 19. století, která je ve světě masově rozšířena pod označením re-enactment neboli „oživlá historie“. Akce tohoto typu jsou divácky velmi přitažlivé a hojně navštěvované, protože návštěvníkům nabízejí unikátní možnost pohledu na dějiny.

Produkce byla svěřena české společnosti Davay Communications, s. r. o., za níž stojí nejen ne-dávná akce Austerlitz 2005 – 200. výročí bitvy u Slavkova, ale značný počet menších i větších akcí re-enactmentu pořádaných od roku 1990 v Česku i v zahraničí.

Několik čísel:
Do rekonstrukce bitvy za účasti skupin vojenské historie napoleonské éry z Polska, Ruska, Česka, Běloruska, Ukrajiny, Litvy, Francie, Belgie, Velké Británie, Německa a dalších zemí zasáhne na 1500 účastníků a 150 koní.

Stručná historie polského tažení 1806-1807
Po bitvě u Slavkova neuplynul ani rok a v Evropě vypukl další válečný konflikt. Pruské království, jež dosud stálo poněkud stranou mocenských střetů, vypovědělo válku Francii a podobně jako Rakousko v roce 1805, i nyní Prusko podcenilo sílu Napoleonových armád. Bylo poraženo v bitvách u Jeny a Auerstädtu v říjnu 1806, ztratilo své hlavní město, pokračovalo však v odporu – na cestě byly ruské posily. Rusko po slavkovské porážce na rozdíl od Rakouska s Francií mír neuzavřelo. Koncem roku 1806 se obě mocnosti opět střetly – dějištěm válečných operací bylo polské území rozdělené před lety mezi hlavní aktéry těchto válek – s výjimkou Francie, jež se tak zcela přirozeně stala pro místní obyvatele i politickou reprezentaci spojencem.

Právě počátek polského tažení let 1806 a 1807 má za cíl připomenout akce Pultusk 2006, která bude první z řady akcí završených připomenutím tzv. tylžského míru v létě roku 2007. Teprve zde skončila v roce 1807 válka mezi Francií a Ruskem, jejímž prvním dějstvím bylo slavkovské tažení.

Samotná bitva u Pultusku, jež se odehrála 26. prosince 1806, nepatří mezi rozhodující generální bitvy napoleonských válek. Na francouzské straně se jí zúčastnil 5. armádní sbor maršála Lannesa a Gudinova divize (pod velením generála Daultanna) ze 3. sboru maršála Davouta, celkem na 26 000 mužů. Úkolem maršála Lannesa bylo obsadit město Pultusk a zdejší most přes řeku Narew. Jádro francouzských sil postupovalo na Golymin.

Ruská armáda v síle kolem 40 000 mužů a disponující 120 děly pod velením generála Bennigsena však stála právě u Pultusku, aniž by o tom měli Francouzi tušení. Generál Bennigsen hodlal s nepřítelem u Pultusku svést rozhodující bitvu a rozmístil své divize do dvou linií jihozápadně od města. Ani jeden z protivníků si nebyl jist, jaké síly proti sobě má. Maršál Lannes Rusy podcenil a vrhl své dvě divize bez váhání do prudkého útoku.

Francouzské útoky a ruské protiútoky probíhaly v moři bahna a pod přívaly prosincového sněhu. Zuřivý boj trval několik hodin, Francouzům se nedařilo dobyté pozice udržet a síly jim ubývaly. Naštěstí pro Francouze dorazil na bojiště v rozhodující chvíli generál Daultanne s Gudinovou pěší divizí a bez váhání se vrhl do ruského pravého boku. Lannes obnovil tlak i ve svém směru, ruská armáda však odolala a bitva kolem osmé hodiny večerní utichla. Bennigsen v obavě, že francouzské posily jsou výrazně silnější a že s vyčerpanou armádou jim nebude sto ráno čelit, vydal rozkaz k ústupu a nechal zničit most přes Narew, načež Francouzi obsadili město.

Francouzi přišli podle různých pramenů o 2000-8000 padlých, raněných a zajatých, Rusové pak o 3000-5000. Z taktického hlediska byl vítězem bitvy pravděpodobně Bennigsen, který se ubránil francouzskému útoku. Lannes, kterého na poslední chvíli od porážky uchránil generál Daultanne, si připsal významné strategické vítězství. Bitva u Pultusku je pozoruhodná. Ne snad pro nějaký zajímavý taktický manévr, pro předem promyšlený plán, jako například Slavkov, ale kvůli mimořádně nepříznivým přírodním podmínkám, houževnatosti na obou stranách, nejistotě i chybám obou vrchních velitelů, z nichž jeden měl více štěstí.

V případě zájmu o další tiskové materiály, prosíme, kontaktujte paní Katarzynu Jacobson (+48 606 823 148)

Kontakty:
Produkční společnost Davay Communications, s. r. o.
Katarzyna Jacobson
tel.: +48 606 823 148
e-mail: kasia@jacobsony.pl

Mazovské centrum kultury a umění
tel.: +48 22 620 39 62
fax: +48 22 624 70 01
e-mail: mckis@mckis.waw.pl

České centrum ve Varšavě
tel.: + 48 22 621 51 34
fax: + 48 22 628 33 20
e-mail: ccwarszawa@czech.cz

www.pultusk1806.org