Rodina Vojtěcha Kerharta

    Jeho otec Vojtěch Kerhart se narodil 19.4.1863 v Poděbradech. Byl obchodníkem s uhlím a dřívím, založil parní pilu a výrobu střešních tašek. Byl okresním starostou a starostou Sokola. Brzy ovdověl a jako vdovec s tříletým synem Vladimírem se oženil v roce 1891 s Anežkou Knoblochovou z Poděbrad, narozenou 23.9.1874. Měli spolu pět dětí.
    Vojtěch Kerhart  narozený 4.7.1892, o němž jsou předchozí řádky, se v roce 1933 oženil s lékařkou Marií Švadlenkovou , se kterou měli dvě dcery. Marie Kerhartová však  zemřela v roce 1937 když dceří Martě byly dva roky a dceři Jiřině jeden rok.
    Marta vystudovala Vysokou školu umělecko-průmyslovou u profesora Kaplického. Věnovala se uměleckému sklu (leptané,malované a ryté foukané sklo). Později učila výtvarnou výchovu na gymnaziu a pracovala ve Výzkumném pedagogickém ústavu. Vdala se za ing.J.Peřinu a mají spolu dvě děti. Syn Tomáš je doktorem přírodních věd a se svou českou manželkou a s dcerou a synem žije v Kalifornii. Dcera Marta vystudovala speciální pedagogiku ,její manžel je inženýr a mají dva syny.
   Jiřina vystudovala slavistiku na filologické fakultě Karlovy univerzity obor ruština a bulharština. Dva roky pracovala jako průvodkyně v Čedoku a vdala se za Jiřího Bystrického, který vystudoval na Karlově univerzitě matematiku. Dva roky žili v Dubně u Moskvy, kde pan Bystrický pracoval ve Výzkumném ústavu jaderné fyziky. Tam se jim v roce 1964 narodil syn Pavel. Paní Bystrická byla tři roky zaměstnána na Bulharském vyslanectví v Praze. Od roku 1969 žijí ve Francii. Manžel pracuje v ústavu fyziky vysokých energií. Ve Francii se manželům ještě narodil v roce 1971 syn Míša a v roce 1974 dcera Eliška. Paní Bystrická pracovala jako knihovnice v Americké škole v Paříži.
    Všechny tři děti vystudovaly inženýrství, oba synové udělali doktorát. Pavel se oženil s americkou Češkou. Žijí v Bostonu, mají dvě děti a doma mluví česky. Míša si vzal Němku, doktorku biologie, a žijí ve Švýcarsku. Eliška má za manžela Francouze, inženýra, a žijí v Paříži.
   Oldřich Kerhart  narozený 25.1.1895 byl akademickým malířem, členem a několik let i starostou Umělecké besedy. Od roku 1945 byl profesorem na Vysoké škole pedagogické v Praze. Zemřel 18.11.1947.
   Jaromír Kerhart  (*1.4.1897) převzal po otci obchod s parní pilou. Byl místostarostou Poděbrad. V roce 1942 byl zatčen gestapem a odvezen do koncentračního tábora Osvětim, kde 28.2.1943 zemřel. Vedení obchodu převzala jeho manželka Marie. Poručníkem jejich tří dětí – devítiletých dvojčat Jaromíra a Vojtěcha  a dvouleté Aleny se stal strýc Vojtěch Kerhart. Ten se po válce s vdovou po svém bratrovi oženil a spojil tak trosky dvou rodin. Jaromír a Vojtěch jsou inženýři a Alena je profesorkou matematiky na gymnaziu v Poděbradech.
  Olga Kerhartová (*2.7.1899) se vdala za obchodníka Josefa Třísku a měla tři děti – Věru,Olgu a Pavla. Ten je doktorem věd a pracuje v geofyzikálním ústavu ČSAV.
   Věra Kerhartová (*14.11.1900) se vdala za továrníka Oldřich Zikmunda a měla dvě děti – Jarmilu a Vojtěcha.
Jarmila, provdaná Foukalová, odešla se svým manželem v roce 1948 do Kanady a žije v Montrealu. Vojtěch je lékař.
    Do výčtu nám chybí Vladimír Kerhart (*1988), syn Vojtěcha Kerharta staršího z prvního manželství.
Vystudoval obchodní školu a zřídil si obchod s uhlím a dřevem v Pardubicích. S manželkou Marií měl tři děti. Dcera Marie byla malířkou a ilustrátorkou a dva synové Jaroslav a Zdeněk byli inženýry.
   Za všechny údaje děkuji  paní Jiřině Bystrické,dceři arch.Vojtěcha Kerharta, autora pomníku na Žuráni.