Setkání v Mikulově

Vedení Projektu Austerlitz se v neděli 23.3.2003 v Mikulově setkalo spolu s velitelem Italské Armády C.E.N.S. panem Romaniem Bauleschem a jeho manželkou Margot. Setkání se zúčastnili také zástupci „francouzské“ strany C.E.N.S.  Ivan Vystrčil, Kamil Maděra a za Projekt Austerlitz 2005, Miroslav Jandora.. V jarní atmosféře malebného města si všichni zúčastnění vysvětlili své postoje a představy o dlaším fungování re-enactmentu /rekonstrukcí historických událostí/ na území střední Evropy.  Jako prioritní byla řešena spoluúčast Projektu Austerlitz 2005 na vzpomínkových akcích při  příležitosti bitvy u měst Chlum a Varvažov. Zde všichni přítomní vyjádřili připravenost se v této akci angažovat. Na závěr, při prohlídce města, se  všichni účastníci shodli na myšlence zorganizovat  v budoucnu nějakou akci i v Mikulově.