Setkání velitelů jednotek C.E.N.S. v Tvarožné

Dne 28.6.2003 se uskutečnilo v zasedací místnosti Obecního Úřadu v Tvarožné, setkání velitelů C.E.N.S. Na tomto setkání jehož se zúčastnili všichni zástupci „bojujících“ armád, se řešilo několik okruhů problémů. V úvodu byli účastníci seznámeni s činností orgánů organizace od minulého setkání. Dále byly probírány koncepční otázky fugování celé organizace, s konstatováním, že se daří budovat jednu z nejsilněších organizací tohoto hnutí v rámci celé Evropy. President C.E.N.S. Ivan Vystrčil, představil koncepci oraganizace jednotlivých akcí, jenž proběhnou do konce tohoto roku v režii C.E.N.S. Dále byla schválena spolupráce s produkční společností DAVAY Comunications, jenž bude nadále produkčně zajišťovat všechny významné akce celé organizace. Toto setkání potvrdilo nastupující trend sjednocování celého hnutí re enacmentu v rámci střední Evropy.