Seznam česky vydané literatury vztažené k období 1789-1821

-Amelunxen, Clemens: Napoleonův klan. Brána, Praha 1998.
-Amort, Čestmír: Ruská vojska u nás, 1798–1800. Naše vojsko, Praha 1953.
-Týž: Kutuzov a Napoleon na Moravě. Horizont, Praha 1971.
-Atteridge, A. H.: Maršál Murat, král neapolský. Bonus A, Brno 1997.
-Bitva u Slavkova (Stutterheimova relace, vydaná pod titulem „Die Schlacht bei Austerlitz – Von einen Offizier und Augenzeugen“ roku 1806), ADS OSND Moravského muzea v Brně, Brno 1979.
-Bitva u Slavkova a válka roku 1805. Akcent, Třebíč 2005.
-Bogdanovičovy Dějiny Vlastenské války roku 1812, sv. 1-3. I. L. Kober, Praha 1869.
-Castelot André: Napoléon. Librairie Académique Perrin, Paris 1984.
-Clausewitz, Carl von: O válce. Bonus, Brno 1996.
-Erckmann-Chatrian: Waterloo. Zemědělské knihkupectví A. Neubert, Praha 1919.
-Erickson, Carolly: Císařovna Josefína, Život první manželky Napoleona Bonaparta. Domino, Ostrava 2000.
-Týž: 1813, tamtéž.
-Davydov, Děnis V.: Osudový rok. Naše vojsko, Praha 1959.
-Durová, Naděžda: Slečna kavaleristka. Mladá fronta, Praha 2005.
-Furet, François: Francouzská revoluce, díl 1, Od Turgota k Napoleonovi (1770–1814). Argo, Praha, 2004.
-Größing, Sigrid-Maria: Napoleonovy lásky. Ikar, Praha 2005.
-Halada, Jan (další vydání viz Šedivý, Jaroslav): Metternich kontra Napoleon. Panorama, Praha 1985.
-Heere, Franz: Marie Luisa. Ikar, Praha 1997.
-Johnson, Paul: Napoleon. Barrister & Principal, Brno 2003.
-Kauffmann, Jean-Paul: Černý pokoj v Longwoodu. Mladá fronta, Praha 2003.
-Koudelka, Milan: Boje o tvrze Malborghet a Predil v květnu roku 1809. Historie a vojenství I/1998, str. 104 – 117.
-Kovařík, Jiří: Korzáři Francouzské revoluce. Akcent, Třebíč 2001.
-Týž: Maršálové Napoleonových orlů. Akcent, Třebíč 2000.
-Týž: Orlové Napoleonovy armády. Akcent, Třebíč 1999.
-Týž: Rok 1809. Orel proti orlu. HART, Praha 2002.
-Týž: Rok 1812. Napoleonovo ruské tažení. HART, Praha 2002.
-Týž: Sto dní. Z Elby k Waterloo. ElkaPress, Praha 1999.
-Týž: Napoleonova tažení I–V. Akcent, Třebíč 2003–2005.
-Týž: Bitva u Marenga aneb waterloo naruby. Akcent, Třebíč 2006.
-Krystůfek, Jan Mil.: Boj monarchické Evropy s revolucí francouzskou až do vypuzení císaře Napoleona I. na Ostrov sv. Heleny. 2. sv., Praha, Ed. Valečka, 1888.
-Manfred A. Z.: Napoleon Bonaparte. Svoboda, Praha 1973.
-Marbot, Marcellin de: Paměti. Vzpomínky jezdeckého důstojníka z napoleonských válek. ElkaPress, Praha 1999.
-Michajlovskij-Danilevskij, A. I.: Bitva u Slavkova 1805. První bitva cara Alexandra s Napoleonem. Moravské zemské muzeum, Brno 1993.
-Napoleonské války a České země. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2001.
-Osipov, K.: Suvorov. Naše vojsko, Praha 1950.
-Paměti c. k. šikovatele Filipa Peška. Editor Otakar Wlasák. In: Sázavsko, historie, tradice, současnost. Sborník VIII., červenec 2001.
-Polišenský, Josef: Napoleon a srdce Evropy. Svoboda, Praha 1971.
-Sborník přednášek IV. mezinárodního napoleonského kongresu. Československá napoleonská společnost, Slavkov 1999.
-Sealsfield, Charles: Rakousko, jaké je. Odeon, Praha 1992.
-Ségur, Philippe de: Napoleonovo tažení na Rus 1812. Praha, bez data.
-Slovák, Alois: Na bojišti slavkovském. Zemský cizinecký svaz, Brno, 1922.
-Taraba, Luděk: Waterloo. Prostor, Praha 1999.
-Týž: Vídeňský kongres. Baset, Praha, 2002.
-Týž: Nebezpečný intrikán, Život Ch. M. Talleyranda. Orbis, Praha, 1995.
-Švankmajer, Milan: Bitva u Přestanova a Chlumce 1813. KNV Ústí n. Labem, 1955.
-Týž: Čechy na sklonku napoleonských válek. NLN Praha, 2004.
-Tarle, Jevgenij V.: Napoleon. Naše vojsko, Praha 1950.
-Třetí koaliční válka 1805. Její kořeny – její pozadí. Sborník přednášek a studií. Austerlitz 2005/Akcent, Třebíč 2004.
-Tulard, Jean: Fouché. Themis, Praha 1999.
-Uhlíř, Dušan: Bitva tří císařů. AVE, Brno 2005.
-Týž: Slunce nad Slavkovem. Akcent, Třebíč 2000.    
-Ustohal, Vladimír: Napoleonská návrší. Moravské zemské muzeum, Brno 1995.
-Weider, Ben. Napoleon byl zavražděn. Papyrus-Jeva, Vimperk 1995.
-Wintr, Stanislav: 26 maršálů Napoleona I. Svět křídel, Cheb 2004.
-Wisnar, Julius: Bitva u Znojma v roce 1809. Historický klub při Historickém muzeu ve Slavkově u Brna, Slavkov 1989.
-Yorck von Wartenburg: Napoleon jako vojevůdce. Sv. 1 a 2. B. Kočí, Praha 1926.
-Žilin, P. A.: Kutuzov. Naše vojsko, Praha 1988.
-Týž: Kutuzovova protiofensiva v roce 1812. Naše vojsko, Praha 1953.