Škola batalionu předpisu z 1. srpna 1791

Přehledný průvodce školou batalionu předpisu o výcviku a manévrech pěchoty z 1. srpna 1791 doplněný o jednoduché animace.

II. část, Různé způsoby přechodu z bitevní sestavy do kolony
III. část, Pochod v koloně
IV. část, Různé způsoby přechodu z kolony do bitevní sestavy


 

Škola batalionu, II. část.

 

 

Různé způsoby přechodu z bitevní sestavy do kolony.

Článek první.

 

Rozložit doprava nebo doleva.

 

(odstavce 47.-55. školy batalionu)

Povely šéfa batalionu: 1. Par peloton à droite (à gauche). 2. MARCHE.
Povely šéfů pelotonu: 1. Peloton. 2. HALTE. 3. A gauche – ALIGNEMENT. 4. FIXE.

Rozložit doprava pro pochod doleva.
(odstavec 56. školy batalionu)

Povely šéfa batalionu: 1. Rompre par la droite pour marcher vers la gauche

Článek druhý.

Rozložit vzad doprava nebo doleva.

(odstavce 57.-70. školy batalionu)

Povely šéfa batalionu: 1. Par peloton en arrière à droite (à gauche). 2. Bataillon par le flanc droit (gauche).
3. A DROITE (A GAUCHE). 3. MARCHE.
Povely šéfů pelotonu: 1. Peloton. 2. HALTE. 3. FRONT. 4. A gauche (droite) – ALIGNEMENT. 5. FIXE.

Článek třetí.

Svinout batalion do sevřené kolony (na druhou divizi s pravým křídlem v čele).

(odstavce 71.-98. školy batalionu)

Povely šéfa batalionu: 1. Colonne serrée par division. 2. Sur la deuxième division, la droite en tête – EN COLONNE.
3. Bataillon par le flanc gauche et le flanc droit. 4. A gauche – ET A DROITE. 5. MARCHE.
Povely šéfů divize: 1. (Telle) division. 2. HALTE. 3. FRONT. 4. A gauche – ALIGNEMENT. 5. FIXE.
Povel šéfa batalionu: Guides DEMI-TOUR – A DROITE.


Svinout batalion do sevřené kolony (za první divizi).

(odstavce 98.-101. školy batalionu)

Povely šéfa batalionu: 1. Colonne serrée par division. 2. Sur la première division en arrière – EN COLONNE.
3. Bataillon par le flanc droit. 4. A DROITE. 5. MARCHE.
Povely šéfů divize: 1. (Telle) division. 2. HALTE. 3. FRONT. 4. A gauche – ALIGNEMENT. 5. FIXE.

Svinout batalion do sevřené kolony (před čtvrtou divizi).
(odstavce 102.-105. školy batalionu)

Povely šéfa batalionu: 1. Colonne serrée par division. 2. Sur la quatrième division en avant – EN COLONNE.
3. Bataillon par le flanc gauche. 4. A GAUCHE. 5. MARCHE.
Povely šéfů divize: 1. (Telle) division. 2. HALTE. 3. FRONT. 4. A gauche – ALIGNEMENT. 5. FIXE.
Povel šéfa batalionu: Guides DEMI-TOUR – A DROITE.


Varianty svinutí batalionu do sevřené kolony po divizích:

První řada zleva: za první divizi (sur la première division en arrière), na druhou divizi s pravým křídlem v čele (sur la deuxième division, la droite en tête), na třetí divizi s pravým křídlem v čele (sur la troisième division, la droite en tête), před čtvrtou divizi (sur la quatrième division en avant)
Druhá řada zleva: před první divizi (sur la première division en avant), na druhou divizi s levým křídlem v čele (sur la deuxième division, la gauche en tête), na třetí divizi s levým křídlem v čele (sur la troisième division, la gauche en tête), za čtvrtou divizi (sur la quatrième division en arrière).


Škola batalionu, III. část.

 

Pochod v koloně.

 

Článek čtvrtý.

Změna směru v koloně s celým rozchodem rychlým manévrem..

(odstavce 199.-215. školy batalionu)

Povely šéfa batalionu: 1. Prompte manœuvre par le flanc droit.
2. Six derniers pelotons pas accéléré. – MARCHE.
Povely šéfů pelotonu: 1. Peloton. 2. HALTE. 3. FRONT. 4. MARCHE. 5. Guide à gauche.

Článek šestý.

Sevření kolony na rozchod sekce.

(odstavce 228.-238. školy batalionu)

Povely šéfa batalionu: 1. A distance de section, serrez la colonne. 2. MARCHE.
Povely šéfů pelotonu: 1. Peloton. 2. HALTE. 3. A gauche – ALIGNEMENT. 4. FIXE.

Článek devátý.

Změna směru v sevřené koloně.

(odstavce 244.-261. školy batalionu)

Povely šéfa batalionu: 1. Changement de direction par le flanc droit.
2. Bataillon – A DROITE. 3. MARCHE.
Povely šéfů divize: 1. Division. 2. HALTE. 3. FRONT. 4. A gauche – ALIGNEMENT. 5. FIXE.Článek desátý.

Protipochod.

(odstavce 262.-276. školy batalionu)

…v koloně s celým rozchodem nebo s rozchodem sekce

Povely šéfa batalionu: 1. Contre-marche. 2. Bataillon par le flanc droit. 3. A DROITE.
4. Par file à gauche. 5. MARCHE.
Povely šéfů divize: 1. (Telle) division. 2. HALTE. 3. FRONT. 4. A droite – ALIGNEMENT. 5. FIXE.

…v sevřené koloně

Povely šéfa batalionu: 1. Contre-marche. 2. Bataillon par le flanc droit. 3. A DROITE.
4. Divisions paires en avant. 5. MARCHE. …
6. Divisions paires et impaires par file à gauche. 7. MARCHE.
Povely šéfů divize: 1. (Telle) division. 2. HALTE. 3. FRONT. 4. A droite – ALIGNEMENT. 5. FIXE.

Článek jedenáctý.

V sevřené koloně po pelotonech na místě, s pravým či levým křídlem v čele, zformovat divize.

(odstavce 277.-297. školy batalionu)

…příklad pro postup v koloně s celým rozchodem

Povely šéfa batalionu: 1. Formez les divisions. 2. Pelotons pairs par le flanc gauche.
3. A GAUCHE. 4. MARCHE.
Povely šéfů pelotonu: 1. Peloton. 2. HALTE. 3. FRONT.
4. Peloton, en avant. 5. Guide à droite. 6. MARCHE.
7. Peloton. 8. HALTE. 9. A droite – ALIGNEMENT. 10. FIXE.


Škola batalionu, IV. část.

 

Různé způsoby přechodu z kolony do bitevní sestavy.

 

Článek druhý.

1°.

Kolona s celým rozchodem a pravým křídlem v čele, doleva do bitevní sestavy.

(odstavce 314.-323. školy batalionu)

Povely šéfa batalionu: 1. A gauche en bataille. 2. MARCHE.
Povely šéfů pelotonu: 1. Peloton. 2. HALTE. 3. A droite – ALIGNEMENT. 4. FIXE.
Povel šéfa batalionu: Guides – A VOS PLACES.

Inverze.
(odstavce 324.-328. školy batalionu)

Povely šéfa batalionu: 1. Par inversion, à droite en bataille.
2. Bataillon, guides à droite. 3. MARCHE.
Povely šéfů pelotonu: 1. Peloton. 2. HALTE. 3. A gauche – ALIGNEMENT. 4. FIXE.
Povel šéfa batalionu: Guides – A VOS PLACES.

 

2°.

Kolona s celým rozchodem a pravým křídlem v čele,
na pravé křídlo do bitevní sestavy.

(odstavce 329.-352. školy batalionu)

Povely šéfa batalionu: 1. Sur la droite en bataille. 2. Bataillon, guides à droite.
Povely šéfů pelotonu: 1. Tournez à droite. 2. MARCHE. 3. Peloton. 4. HALTE.
5. A droite – ALIGNEMENT. 6. FIXE.
Povel šéfa batalionu: Guides – A VOS PLACES.

3°.

Kolona s celým rozchodem a pravým křídlem v čele,
vpřed do bitevní sestavy.

(odstavce 353.-370. školy batalionu)

Povely šéfa batalionu: 1. En avant en bataille. 2. Bataillon, guides à droite.
3. Par peloton, demi à-gauche. 4. MARCHE… 5. En avant. 6. MARCHE.
Povely šéfů pelotonu: 1. Tournez à droite. 2. MARCHE. 3. Peloton. 4. HALTE.
5. A droite – ALIGNEMENT. 6. FIXE.
Povel šéfa batalionu: Guides – A VOS PLACES.

4°.

Kolona s celým rozchodem a pravým křídlem v čele,
čelem vzad do bitevní sestavy.

(odstavce 371.-385. školy batalionu)

Povely šéfa batalionu: 1. Face en arrière en bataille. 2. Bataillon par le flanc droit.
3. A DROITE. 4. MARCHE.
Povely šéfů pelotonu: 1. Peloton. 2. HALTE. 3. A droite – ALIGNEMENT. 4. FIXE.
Povel šéfa batalionu: Guides – A VOS PLACES.

Článek třetí.

Formování do bitevní sestavy složené ze dvou pohybů.
(odstavce 386.-388. školy batalionu)

Povely šéfa batalionu: 1. A gauche en bataille. 2. Trois derniers pelotons en avant en bataille.
Povely šéfů tří posledních pelotonů: 1. Guides à droite. 2. Par peloton demi-à-gauche.
Povel šéfa batalionu: 3. MARCHE.

(odstavce 389.-392. školy batalionu)

Povely šéfa batalionu: 1. A gauche en bataille. 2. Trois derniers pelotons face en arrière en bataille.
Povely šéfů tří posledních pelotonů: 1. Peloton par le flanc droit. 2. A droite.
Povel šéfa batalionu: 3. MARCHE.

Článek čtvrtý.

Různé prostředky pro formování kolony s polovičním rozchodem na bitevní linii,
s pravým či levým křídlem v čele.

(odstavce 394.-400. školy batalionu)

Povel šéfa batalionu: Prenez les distances par la tête de la colonne.
Povely šéfů pelotonu: 1. Peloton en avant. 2. Guide à gauche. 3. MARCHE…

Článek pátý.
Rozvinutí sevřených kolon.
(odstavce 404.-434. školy batalionu)
Povely šéfa batalionu: 1. Sur la seconde division, déployez la colonne. 2. Bataillon à droite = ET A GAUCHE. 3. MARCHE.
Povely šéfa 1. divize: 1. Première division. 2. HALTE. 3. FRONT.
Povely šéfa 2. divize: 1. Division en avant. 2. Guide à gauche. 3. MARCHE. 4. Division. 5. HALTE. 6. A gauche = ALIGNEMENT. 7. FIXE.
Povely šéfa 3. a 4. divize: 1. Troisième (quatrième) division. 2. HALTE. 3. FRONT. 4. Division en avant. 5. Guide à droite. 6. MARCHE. 7. Division. 8. HALTE. 9. A droite = ALIGNEMENT. 10. FIXE.
Povel šéfa batalionu: Guides = A VOS PLACES.

IV-5