Slavkovská výzva

Protestujeme proti úmyslu vystavět na Prateckém návrší vojenské radarové zařízení NATO. Protestujeme proti jakékoliv stavební aktivitě, jež by jakýmkoliv způsobem narušila vzhled tohoto místa a  jeho začlenění do reliéfu krajiny. Tento úmysl považujeme za  akt úřednické zvůle. Toto místo je pro tisíce lidí, jenž chápu historii za něco více než pouhý odlesk minulých věků, místem nejvyšší piety, místem jenž reprezentuje statisíce  mrtvých 200 let starých válek. Toto místo, má sloužit k pietě a zamyšlení, nikoliv k budování radarových základen, pro něž existuje, i v okolí, řada jistě vhodnějších míst, než je chráněná památková zóna.

Vyzýváme všechny aby podpořili naše úsilí o změnu rozhodnutí a zastavení jakékoliv stavební aktivity podobného charakteru v prostoru památkové zóny Slavkovského bojiště, či v jeho bezprostředním dosahu.

Ivan Vystrčil
President C.E.N.S.

Ve Slavkově dne 12.8.2003