Slavkovské bojiště – Austerlitz

Bojiště zaujímá značnou plochu cca 120 km2 a v jeho rámci leží na 25 měst a obcí, jejichž německé názvy jsou známé po celém světě, neboť právě ty používaly obě bojující strany ve svých plánech a hlášeních a užívají jich také zahraniční historikové, byť často v různě pokroucených formách:

Na mapě dnes již nenajdeme obce Kruh (Kruch), jež je součástí Holubic, a Rešov (Reschow), spojený s Hostěrádkami. Mezi významná místa, jimiž armády v souvislosti s bitvou v okolí bojiště prošly, patří také: