Slavnostní odhalení a posvěcení pomníku

Slavnostní odhalení a posvěcení pomníku „Obětem Bitvy tří císařů“ u obce Holubice se koná 24. května 2003 ve 14 hodin.Program

  • 13.00 – setkání vojenských jednotek a účastníků průvodu na návsi.


  • 13.30 – odchod jednotek na místo odhalení


  • 14.00 – odhalení pomníku, představení historických jednotek


Pomník je postaven na místě bývalého úvozu, do kterého při zběsilém úprku zapadla ruská jízda. Je věnován nejen padlým vojákům, ale i četným obětem z řad civilního obyvatelstva Holubic a Kruhu, kteří podlehli válečným útrapám.Srdečne zve obec Holubice a četa Holubických granátníkůSituace v pondělí 2. prosince 1805 na den sv. Bibiany u HolubicNa počátku 19. století byly Holubice a Kruh dvě samostatné osady. V průběhu slavkovské bitvy se nacházely na severní části bojiště. V okolí se odehrály těžké boje.Ráno kolem osmé hodiny zaútočily jednotky ruského generála Bagrationa ve směru od Staré pozořické pošty kolem silnice Brno – Olomouc na Francouzy opevněný vrch Santon.Obchvatem měly vpadnou do zad francouzským vojákům u návrší Žuráň.Útok podporovalo spojenecké jezdectvo pod velením podmaršálka Liechtensteina a ruská garda pod velením carova bratra Konstantina.Proti nim stál V. sbor maršála Lannese, podporovaný jízdou Napoleonova švagra maršála Murata. Fronta se ustálila na linii Holubice – Kruh – Pozořice. V odpoledních hodinách ustoupili spojenci z této části bojiště k Rousínovu.(Těžké boje jezdeckých útvarů na polích západně od Holubic jsou dostatečně popsány v historické literatuře.)