Spolupráce s Fondation Napoleon se rozvíjí

Ve čtvrtek 21. listopadu 2002 se Dr. František J. Holeček, O.M., vícepresident Projektu Austerlitz 2005, setkal v pařížském sídle Fondation Napoleon s vedoucí dokumentační služby nadace, paní Irene Delage, a s vedoucím oddělení zahraničních styků, dr. Peterem Hicksem. Při této schůzce byly vytyčeny perspektivy vzájemné spolupráce a materiálové výměny obou internetových stránek. Projekt Austerlitz 2005 rovněž přispěje na vědeckovýzkumné úrovni při přípravě kritické edice Napoleonovy korespondence.

Slovník Velké armády – Dictionnaire de la Grande Armée Alaina Pigearda, který vydalo v Paříži roku 2002 nakladatelství Tallandier (815 stran, 1800 hesel) patří k nejnovějším přírůstkům knihovny historické sekce Projektu Austerlitz 2005. Co do kvality zpracování a šíře záběru dobového vojenského pojmosloví nemá v dosavadní produkci obdoby. Naší internetové stránce umožní dosáhnout opravdu špičkové úrovně.