Stará pošta – Austerlitz®

nahled loga

Stará pošta- Austerlitz® je jedinou významnou památkou v soukromých rukou na Slavkovském bojišti. Provozovatelem je firma Postilion s.r.o., která hradí provozní náklady ze svých vlastních zdrojů. Od dubna 2015 je zde i sídlo Projektu Austerlitz, Austerlitz z.s a Středoevropské napoleonské společnosti (C.E.N.S., Central European Napoleonic Society) sdružující více než 500 členů klubů vojenské historie z řady zemí Evropy.

Historie a současnost

Tzv. Stará pošta Pozořická z roku 1785 sloužila jako obydlí poštmistra, úřadovna, hostinská místnost a přípřežní stanice na cestě z Brna do Olomouce. Postavena byla v rámci zhušťování poštovní sítě na polovině cesty mezi Brnem a Vyškovem. Svému účelu sloužila až do roku 1879, kdy byla přestěhována do Pozořic. Ve 20. století historický objekt chátral, fungoval například mj. jako sklad hnojiv pro zemědělskou prvovýrobu.

Před památnou bitvou u Slavkova tu pobýval v odpoledních hodinách 28.listopadu 1805 císař Napoleon I. se svými maršály, a právě tehdy zde také vznikly základní kontury jeho úspěšného bitevního plánu. Vrátil se sem znovu po bitvě, 3. prosince nad ránem s maršály Joachimem Muratem a Jeanem Lannesem, poté, kdy poštu jako své velitelské stanoviště opustil ruský generálporučík kníže Petr Ivanovič Bagration. Vítězný císař tu podle pověsti polosedě na otepi slámy vyslechl kapitulaci poražených spojenců od rakouského vyjednavače podmaršálka Jana Josefa knížete Lichtenštejna, shodou okolností majitele pozořického panství, na jehož území zmíněná pošta ležela. Emisar měl s císařem dohodnout uzavření příměří a osobní schůzku s císařem Františkem I.

Novodobá historie Staré pošty začíná 29. dubna 1995, kdy byla po dvouleté rekonstrukci poprvé zpřístupněna veřejnosti. Následovaly další rekonstrukce, vč. poslední z přelomu let 2014 a 2015. V komplexu několika spojených budov okolo původního dvora dlážděného plochými kameny se nachází stylová restaurace, vinný sklep a muzeum. Pozoruhodná je také  barokní konírna s jízdárnou,

Postupně byla zrekonstruována i hlavní budova s muzeem, multimediálním centrem a v 1. podlaží s kongresovým sálem pro 50 osob a zázemím pro gastronomické služby. Ve zdejším  muzeum je expozice, postupně doplňovaná originálními exponáty a dokumenty týkajícími se historie budovy, bitvy tří císařů a historie i současnosti tzv. re-enactmentu –  rekonstrukcí bitvy v nedaleké Tvarožné a dalším podobným akcím u nás i v Evropě, kterých se účastní členové C.E.N.S. – Středoevropské Napoleonské Společnosti. Na Staré poště Austerlitz® má od dubna 2015 sídlo i Projekt Austerlitz a Austerlitz z.s.

Po předchozí domluvě je zde možné zhlédnout dokumenty z akcí Projektu Austerlitz m.j. Předávání orlic v Paříži 2004, Austerlitz 2005 – rekonstrukce bitvy tří císařů – 200. Výročí, nebo Pultusk 2006 – rekonstrukce bitvy  u Pultusku – 200. výročí s odborným komentářem přímých účastníků – organizátorů/En, Fr, De, Pl/

 Pomník koním

Součástí historického areálu Staré pošty je i pomník v bitvě u Slavkova padlým koním. Nápad vznikl ve skupině milovníků koní a vojenské historie v roce 2009. Socha koně v životní velikosti je ztvárněna v okamžiku zásahu střelou do břicha a jejím autorem je akademický sochař Nikos Armutidis. Pomník byl slavnostně odhalen během Napoleonských dnů v srpnu roku 2010. Slavkovské bitvy se zúčastnilo asi čtyřicet tisíc koní. Větší část z nich sloužila u jezdectva všech tří zúčastněných armád, další byli tažní či nákladní a sloužili u dělostřelectva a vozatajstva. Na bojišti zahynulo těchto zvířat podle odhadů snad šest až osm tisíc, a právě na severním úseku bojiště, v místě, kde stojí také Stará pošta, probíhaly 2. prosince 1805 nejmohutnější jezdecké srážky s největšími ztrátami. Stará pošta má ostatně k tématu koní a jezdectví blízko již z podstaty svého původního určení: byla přípřežní stanicí na silnici z Brna do Olomouce, a v chovu koní se zde pokračuje dodnes. Pomník padlým koním, který připomíná smutný rozměr vztahu člověka a koně, financovali majitelé Staré pošty. Pomník není jen kusem kovu v krajině, ale připomínkou, že člověka kůň provází v dobrém i zlém od nepaměti. Svůj osud nemůže ovlivnit.

Fotogalerie zde

Kontakt:

Stará pošta – Austerlitz®

Kovalovice, PSČ 683 01
Česká republika
tel.: +420 517 375 985 – 6, fax: +420 517 375 985

vedoucí provozu: Roman Horníček +420604536560

staraposta@staraposta.cz
http://www.staraposta.cz