Stará pošta – restaurace a hotel

Stará pošta – Austerlitz®

Tzv. Stará pošta Pozořická z roku 1785 sloužila jako obydlí poštmistra, úřadovna, hostinská místnost a přípřežní stanice na cestě z Brna do Olomouce. Postavena byla v rámci zhušťování poštovní sítě na polovině cesty mezi Brnem a Vyškovem. Svému účelu sloužila až do roku 1879, kdy byla přestěhována do Pozořic. Ve 20. století historický objekt chátral, fungoval například mj. jako sklad hnojiv pro zemědělskou prvovýrobu.

Před památnou bitvou u Slavkova tu pobýval v odpoledních hodinách 28.listopadu 1805 císař Napoleon I. se svými maršály, a právě tehdy zde také vznikly základní kontury jeho úspěšného bitevního plánu. Vrátil se sem znovu po bitvě, 3. prosince nad ránem s maršály Joachimem Muratem a Jeanem Lannesem, poté, kdy poštu jako své velitelské stanoviště opustil ruský generálporučík kníže Petr Ivanovič Bagration. Vítězný císař tu podle pověsti polosedě na otepi slámy vyslechl kapitulaci poražených spojenců od rakouského vyjednavače podmaršálka Jana Josefa knížete Lichtenštejna, shodou okolností majitele pozořického panství, na jehož území zmíněná pošta ležela. Emisar měl s císařem dohodnout uzavření příměří a osobní schůzku s císařem Františkem I.

Novodobá historie Staré pošty začíná 29. dubna 1995, kdy byla po dvouleté rekonstrukci poprvé zpřístupněna veřejnosti. Následovaly další rekonstrukce, vč. poslední z přelomu let 2014 a 2015. V komplexu několika spojených budov okolo původního dvora dlážděného plochými kameny se nachází malé muzeum, postupně doplňované exponáty a dokumenty týkajícími se historie budovy, bitvy tří císařů a historie i současnosti tzv. re-enactmentu, rekonstrukcí bitvy v nedaleké Tvarožné a dalším. Pozoruhodná je mj. barokní konírna s jízdárnou, stylová restaurace a vinný sklep. Postupně byla zrekonstruována i hlavní budova s muzeem, multimediálním centrem a v 1. podlaží s kongresovým sálem pro 50 osob a zázemím pro gastronomické služby. Stará pošta je jedinou významnou památkou v soukromých rukou na Slavkovském bojišti.

Provozovatelem je soukromá firma Postilion s.r.o. , která hradí provozní náklady ze svých vlastních zdrojů. Od dubna 2015 je zde i sídlo Projektu Austerlitz, Austerlitz z.s a Středoevropské napoleonské společnosti (C.E.N.S., Central European Napoleonic Society) sdružující více než 500 členů klubů vojenské historie z řady zemí Evropy.

Nádherné prostředí pro rodinné oslavy, svatební hostiny nebo posezení s přáteli či obchodními partnery. Skvělým zážitkem může být i dobová ukázka části bitvy u Slavkova či catering v historickém prostředí areálu Stará Pošta.

Stará Pošta

Kovalovice, PSČ 683 01
Česká republika
tel.: +420 517 375 985 – 6, fax: +420 517 375 985

vedoucí provozu: Roman Horníček +420604536560

staraposta@staraposta.cz
http://www.staraposta.cz