Stručná historie Apšeronského pluku


Pluk byl zformován 9. června 1724 během války s Persií (1722-1735) v pevnosti Svatého Kříže. Z jedné roty Zykovova granátnického pluku, ze čtyř rot Velikoluckého pěšího pluku a ze čtyř rot Šlisselburgského pěšího pluku byl nazván podle dobyté země jako Astrabatský pěší pluk. Dne 7. listopadu 1732 byl přejmenován na Apšeronský pěší pluk a 25. dubna 1762 byl přejmenován na Mušketýrský pluk generálmajora Ivana Braxvelta, jenž byl v téže době šéfem pluku. Dne 5. července 1762, po svržení cara Petra III., byl znovu přejmenován na Apšeronský pěší pluk. Dne 25. května 1790 byla odvelena granátnická rota ke zformování Fanagorijského granátnického pluku a místo ní byla u Apšeronského pluku zformována nová rota. Při přejmenování pěších pluků na mušketýrské 29. listopadu 1796 byl pluk znovu přejmenován na Apšeronský mušketýrský pluk. Dne 31. října 1798 byl pluk nazván podle svého šéfa Mušketýrský pluk generál majora Milarodoviče-1. Dne 31 března 1801, po smrti cara Pavla I., bylo obnoveno staré označení Apšeronský mušketýrský pluk. Během dalšího přejmenování mušketýrských pluku na pěší byl pluk 22. února 1811 přejmenován na Apšeronský pěší pluk. Dne 19. dubna 1819 byla k pluku přiřazena část Trojckého pěšího pluku. Dne 21. března 1834 byl k pluku přiřazen 1. a 2. prapor 46. mysliveckého pluku a 3. prapor Kurinského pěšího pluku. Dne 11. srpna 1863 byl nazván podle šéfa pluku Apšeronský pěší pluk jeho carského veličenstva velikého knížete Georgije Michajloviče. Dne 6. listopadu 1863 byl 5. rezervní prapor odvelen ke zformování Černomořského pěšího pluku. Dne 25. března 1864 bylo pluku přiděleno číslo a celý název nyní zněl 81. Apšeronský pěší pluk jeho carského veličenstva velikého knížete Georgije Michajloviče. Dne 1. srpna 1874 byl 4. prapor odvelen ke zformování 164. Zakatalského pluku. Dne 8. srpna 1910 byl pluk na počest Kateřiny II. nazván 81. Apšeronský pěší pluk Kateřiny Veliké nyní jeho carského veličenstva velikého knížete Georgije Michajloviče.


Bojová cesta pluku:

 • 1725 Potlačení povstání v Dagestánu
 • 1735-1739 Azov (rusko-turecká válka)
 • 1741-1743 Wilmanstrand (válka se Švédskem, obojživelné operace proti Švédsku v roce 1743)
 • 1748 Pochod do Rakouska (?)
 • 1756-1763 Gross-Jagersdorf, Zorndorf, Paljcig (?), Kunnersdorf, Memel, Kejdany Svidnice, Kolberg, Berlín (Sedmiletá válka)
 • 1764-1768 Okupace Polska
 • 1768-1774 Chotim, Larga, Kagul, Žurža, Bukurešť, Turtukaj, Bachoněšt (rusko-turecké války)
 • 1787-1791 Ruščuk, Očakov, Galač, Fokšani, Rimnik, Izmail, Mačin (rusko-turecké války)
 • 1792 Děrevčici Dorogusk (polská kampaň)
 • 1794 Chlom, Praga (polská kampaň)
 • 1799 Lekko, Basiliani, Adda, Trebia, Novi, Alpy (Čertův most), Amsteg, Mutental (italský a švýcarský pochod)
 • 1805 Amstetten, Kremže, Schöngrabern, Slavkov (válka s Francií)
 • 1806-1812 Chotim, Obilešti, Raserat, Jassy, Ruščuk, Bukurešť, Žurža, Silistria (rusko-turecká válka)
 • 1812-1814 Kobrin, Gorodečna, Berezina, Torn, Budyšín, Katzbach, Lipsko, Brienne, La Rothiére, Champauber, Paříž (válka s Francií)
 • 1815 Pochod do Francie
 • 1819-1864 Čirach, Axulgo, Balakan, Zyrjany, pochod do Andině a Dargo, Kara-Šura, Džannsa-Galom, Dylym, Gunib (posádkou na Kavkaze)
 • 1873 Xivinski pochod
 • 1877 Potlačení povstání v Čečně a Dagestánu
 • 1877-1878 Asoxo, Dyšijn-Veren, Derbent, Urma (rusko-turecká válka)
 • 1880-1881 Axan-Teke, Geok-Tere (Skobelevskij pochod)
 • 1914-1918 První světová válka


Šéfové pluků 1796-1815

 • 3. 12. 1797-10. 4. 1797 generálporučík Sergej Petrovič hrabě Rumjancev
 • 10. 4. 1797-1. 9. 1797 generálmajor Alexander Michajlovič hrabě Rimskij-Korsakov
 • 1. 9. 1797-27. 7. 1798 generálmajor Karl Fedorovič hrabě Toll
 • 27. 7. 1798-3. 9. 1810 generálmajor (od 08. 11. 1805 generálporučík; 29. 09. 1809 generál pěchoty Michail Andrejevič Milarodovič)
 • 19. 10. 1810-20. 11. 1810 plukovník Semen Iljič Rakov
 • 20. 11. 1810-1. 9. 1814 generál pěchoty (od 01. 05. 1813 hrabě) Michail Andrejevič Milarodovič

Velitelé pluku 1796-1815

 • 16. 8. 1798-5. 7. 1800 podplukovník (od 03. 10. 1799 plukovník) Stěpan Timofevič Karpov
 • 12. 8. 1800-18. 11. 1804 plukovník Ivan Nikitevič Inzov
 • 30. 1. 1805-8. 9. 1805 plukovník Alexandr Vasilijevič kníže Sibiřský-1
 • 30. 10. 1806-12. 1. 1814 podplukovník (od 12. 12. 1807 plukovník) Aram Abramovič Reichel
 • 14. 1. 1814 plukovník Iraklij Iraklijevič hrabě Polinjak