Stručná historie Napoleonských dní v podání HM Slavkov u Brna
Pěknou ilustrací přístupu Historického muzea k historii, a to dokonce historii velice nedávné, je tvrzení historiků muzea, paní Zichové a pana Ráji, o vývoji organizace vzpomínkových akcí na bojišti od roku 1997 (http://www.zamek-slavkov.cz/cz/napdny_historie.htm). Aniž bychom chtěli zabředat do detailů, tvrdit, že srpnové napoleonské dny zůstávají "plně v režii" muzea ve Slavkově, znamená ignorovat a zamlčovat jistá fakta. Minimálně v letech 2003 a 2004 rozhodně o nějaké režii, natož plné, Historického muzea nelze hovořit, a to nejen proto, že na ně nepřispělo ani korunou. V roce 2003 byla založena CENS a ona, tedy spolky vojenské historie a jejich zvolené zastoupení, plně režírovala obsah i formu napoleonských dní, jež jsou od roku 2005 pořádány ve Tvarožné.

  Ty spolky vojenské historie, jimž paní Zichová a pan Rája vytýkají, implicitně neoprávněné, vzrůstající finanční požadavky z roku 1997, jež zabránily muzeu, s logicky omezeným rozpočtem, nadále blahodárně působit na kvalitní průběh vzpomínkových akcí. Naopak, jakýsi konglomerát zainteresovaných se věci ujal, nebudeme ani říkat z jakých důvodů, a od té doby panuje na bojišti doba temna, kterou prosvětlují jen plně v režii HM organizované napoleonské dny. Pro oba historiky rozhodně není polehčující okolností to, že v popisované době nebyli "v úřadu", naopak – ač nezatíženi osobními spory, nejsou schopni objektivního posouzení současného stavu a jeho kořenů.  

Plná režie napoleonských dnů ve Slavkově v podání HM zahrnuje "průvody" historických vojenských jednotek, komponované pořady, soutěže o nějkrásnější klobouky, ležení "s rekvizitami a ukázkami", apod. Je to právě taková koncepce, jež z účastníků akce dělá pouťovou atrakci za 35 korun pro důchodce, která byla jednou z hlavních příčin odchodu CENS do Tvarožné. Pracovníci HM nemají ponětí o tom, co je to moderní re-enactment, a snaží se akce připravit, jistě s nejlepšími úmysly, tak, aby odpovídala jejich představě venkovské veselice, která je jen chronologickým sledem atrakcí doplněných o vkusnosti typu "hod do Napoleonovy káry" (viz http://www.austerlitz.org/cz/fotos/159). Akce CENS pořádané v rámci Projektu Austerlitz dávají naopak veškeré aktivity vojensko-historických spolků, mezi něž zdaleka nepatří jen přehlídky a defilé ulicemi města, na první místo a nemísí je s doprovodným programem. Zástupci vojensko-historických klubů mají volnou ruku v sestavení programu, pořadatelé v ně mají plnou důvěru a vědí, že kvalita jednotek CENS je zárukou atraktivity a zdrojem poučení pro návštěvníky akcí.

Instituce, jež by asi z podstaty své existence měla podporovat tradiční a osvědčené aktivity vedoucí k zhodnocení fenoménu Austerlitz, se chová poněkud jinak. Oba historikové se snaží poněkud krkolomně vysvětlit, neschopností HM přistoupit na neoprávněné požadavky vojensko-historických spolků, věc jinak celkem prozaicky a snadno sdělitelnou: od zmíněného roku 1998 HM nepřispělo na konání zimní rekonstrukce bitvy pod Santonem ani korunou. Přitom je nepochybné a nezpochybnitelné, že tato rekonstrukce je hlavním bodem programu a do regionu přivádí tisíce návštěvníků, kteří následně, zcela přirozeně, navštíví také HM ve Slavkově. To tak, ač jim prakticky nemá co nabídnout, zaznamená v těch dnech nepochybně, byť relativní, ekonomický úspěch. Toto není nářek nad tím, že by chyběly prostředky na konání rekonstrukcí pod Slavkovem, je to jen konstatování specifické a nepříliš korektní politky HM, jež poznamenala i Napoleonské dny 2003 a 2004.

Namísto toho HM raději podporuje projekty typu Virtuální realita…, o němž jsme zde již psali (http://www.austerlitz.org/cz/clanek/1115). Nesmysl za obludné tři miliony korun, jež se z čista jasna podařilo zajistit, přičemž napoleonská expozice ve Slavkově, tedy ve světoznámém a s Napoleonem a jeho nejslavnější bitvou spojeném Austerlitzu, není a není a není. Muzeum namísto ní slibuje prohlídky podzemí, soutěže klobouků, a samozřejme Virtuální "realitu", či dokonce 3D "simulaci" bitvy.

Abychom se vrátili k tomu, čím jsme začali. Na slavkovském bojišti budou v jeden den opět dvě různé akce. Je to možná škoda, možná je to dobře, možná je to jedno. Neradi jsme se ale dočetli, že Napoleonské dny Projektu Austerlitz byly a vlastně jsou i nadále režírované muzeem, je to tak trochu chlubení se cizím peřím.
za Projekt Austerlitz
Jakub Samek