Stručná historie Tělesného-gardového kozáckého pluku

Organizace
20. 04. 1775 zformování Donské a Čugujevské dvorské kozácké jednotky jako doprovod carevny Kateřiny II.
07. 11. 1796 společně s Kozáckým plukem Gatčinských vojsk jednotky přeformovány do dvou eskadron, které tvořily polovinu Tělesného-gardového husarského pluku
14. 11. 1796 pluku udělena práva Staré gardy
25. 01. 1798 pluk oddělen od Tělesného-gardového Husarského pluku a nazván Tělesným-gardových Kozáckým plukem
14. 08. 1872 Patronát nad plukem převzal Car Alexandr II. a pluk obdržel název Tělesný-gardový Kozácký pluk Jeho Veličenstva
13. 04. 1916 V sestavě „Svedené“ (tzn. kombinované, v orig. Svodné) gardové jezdecké divize
04. 03. 1917 Tělesný-gardový kozácký pluk
srpen 1917 Pluk přidělen k 11-té armádě

Bojová tažení
1799 (19. 09.) účast v bitvě u Bergenu
1805 (02. 12.) účast v bitvě u Slavkova
1808 účast v bitvách ve Finsku
1812 účast ve vlastenecké válce:

 • Vitebsk,
 • Smolensk,
 • Borodino,
 • Tarutino,
 • Malojaroslavl,
 • Vjazma,
 • Krasnyj

1813-1814 účast v zahraničních taženích:

 • Bautzen,
 • Lipsko,
 • Feršampenuaz

1828-1829 účast v rusko-turecké válce
1831 účast v Polském tažení
1863-1863 účast v Polském tažení
1877-1878 účast v rusko-turecké válce
1914-1917 účast v první světové válce
1914 účast ve Varšavsko-Ivargorodské a v Lodžské operaci
1915 pluk se účastnil Prasnyšské a Vilenské operace
02.-07. 1916 pluk nasazen jako záloha v oblasti Režici
leden 1917 pluk zaujal obranné postavení v oblasti Vitoněže
duben 1917 část pluku zaujímala přední pozice na řece Stochod
04.-07. 1917 pluk se účastnil Haličské operace

Velitelé Tělesného-gardového kozáckého pluku Jeho Veličenstva

 • 24.01.1798-10.03.1799 – generál poručík (III) od 06.04.1798 – generál jezdectva (II) Fedor Petrovič Denisov
 • 10.03.1799-11.03.1799 – generál-major (IV) Aleksej Petrovič Orlov 2.
 • 11.03.1799-18.03.1800 – generál jezdectva (II) Fedor Petrovič Denisov
 • 04.01.1801-30.12.1802 – generál-major (IV) Aleksej Petrovič Orlov 2.
 • 30.12.1802-21.07.1808 – plukovník (VI) od 24.05.1807 generál-major (IV) Petr Abramovič Černozubov
 • 21.07.1808 generál-major (IV) od 29.01.1811 generál-adjutant (??) od 15.09.1813 generál-poručík (III) hrabě Vasilij Vasiljevič Orlov-Denisov
 • 1849-55 – Alexandr Petrovič Janovskij
 • 1861-68 – generál-major (IV) Ivan Ivanovič Šamšev
 • 1893-? – generál-major (IV) Semjon Nikolajevič Varlamov
 • 1895-99 – ?. Novosilov
 • 1911-? – dočasně velící hrabě Alexandr Nikolejevič Grabbe-Nikitin
 • ?-26.12.1915 generál-major (IV) I. D. Orlov
 • 26.12.1915-06.1917 – plukovník (VI) od 10.04.1916 – generál-major (IV) A. M. Grekov.
 • 06.1917-1.01.1918 – plukovník A. A. Mišarev
 • 1.-12.01.1918- V. ?. Ďjakov.
 • 13.-17.01.1918 – esaul (kapitán kozáctva) M. Alferaki
 • 17.-28.01.1918 – dočasně velící esaul K. R. Pozdějev

Majitelé pluku

 • 09.11.1800-04.01.1801 – generál jezdectva (II) Fedor Petrovič Denisov
 • 14.08.1872-? – car Alexandr II.
 • 20.10.1894-? car Nikolaj II.

Poznámka: římskou číslicí v závorce je označen hodnostní stupeň podle „petrovské“ tabulky. Ta platila do roku 1917.
Zdroj: http://www.regiment.ru/gvard/gv_cav/lg_kaz/lg_kaz.htm (odkaz již není platný)