Tiskova informace k vzpomínkovým akcím 202. výročí bitvy u Slavkova – doprava – rekonstrukce bitvy Tvarožná 1.12.2007Tiskova informace k vzpomínkovým akcím 202. výročí bitvy u Slavkova – doprava – rekonstrukce bitvy Tvarožná 1.12.2007

Vzhledem k tomu, že se množí dotazy ohledně bezplatné kyvadlové přepravy na akci mezi Brnem a Tvarožnou /motorest Rohlenka/ sdělujeme, že tuto službu, hrazenou v minulých letech z rozpočtu pořadatele pro tento rok nebudeme poskytovat. Věříme, že dostatečnou kompenzací návštěvníkum je vstupné zdarma na tuto akci. Z uvedeného důvodu není doprava do místa bojiště zajištěna v takovém rozsahu jako v minulých letech.

IDS JMK, společnost KORDIS, ve spolupráci s dopravci na tuto situaci reaguje posílením dopravy na pravidelné autobusové lince 702 odjíždějící z ulice Úzké. Vzhledem k omezenému počtu autobusů, které budou k dispozici, žádáme návštěvníky akce, aby se do Tvarožné vypravili v dostatečném předstihu.
IDS JMK, společnost KORDIS upozorňuje, že při návratu z akce mohou být autobusy v případě velké poptávky cestujících ukončeny pouze ve Slatině s možností přestupu na linky městské dopravy. Toto opatření umožní urychlit odvoz návštěvníků ze vzpomínkové akce.

Na lince 702 platí tarif IDS JMK. Jízdné z Úzké na Rohlenku stojí 19 Kč.
Držitelé předplatních jízdenek pro zóny 100 + 101 si pouze dokoupí jízdenky za 8 Kč.

Pro parkování v místě akce jsou vyhrazena místa podél komunikace R430 a vedlejších komunikacích. Obec Tvarožná bude 1.12.2005 pro běžnou dopravu uzavřena od 09,00 do 18,00 hod.

Děkujeme IDS JMK, společnosti KORDIS, za flexibilní přístup a pomoc.

Team AusterlitzMiroslav Jandora, František Kopecký