Tisková zpráva 2010

Bitva u Slavkova patří mezi nejvýznamnější momenty světové vojenské historie, císař Francouzů Napoleon I. v ní během několika hodin rozhodl tažení roku 1805, válku třetí protifrancouzské koalice. Poražený car Alexandr I. se svou armádou opustil střední Evropu; válka mezi Francií a Ruskem pokračovala až do roku 1807 bitvou u Friedlandu a podpisu tylžského míru. Rakouský císař František I. přistoupil na podmínky příměří podepsaného 6. prosince na zámku ve Slavkově a posléze i na  podmínky tvrdého bratislavského míru z 26. prosince 1805. Tvrdost podmínek a Napoleonův rostoucí vliv v Německu vedly po třech letech k eskalaci napětí mezi Rakouskem a Francií, válce roku 1809, jež vyvrcholila opět na jižní Moravě, u Znojma. Napoleonská epopej pokračovala tažením do Ruska, válkou 6. koalice v letech 1813-1814, a vyvrcholila bitvou u Waterloo.

Vzpomínkové akce nejsou oslavou Napoleona či jeho vítězství, a už vůbec nejsou oslavou války či bitvy. Mezinárodně politické a válečné události, jež ve své době Evropu zásadním způsobem ovlivnily, a i dlouho po ní rozdělovaly, se s odstupem staly prostředkem k setkávání a společným zájmem mnoha lidí z mnoha zemí světa. Cílem akcí je připomínka a podpora poznávání společné evropské historie.

Projekt Austerlitz, v jehož rámci jsou historické události spojené s obdobím prvního císařství připomínány od roku 1998, připravuje s významným finančním přispěním Centrály cestovního ruchu České republiky a Jihomoravského kraje na 3. až 5. prosince vzpomínkovou akci Austerlitz 2010, jež bude svým rozsahem s ohledem na významné výročí a vysoký zájem účastníků i veřejnosti oproti tradičním každoročním akcím rozsáhlejší.

Samotným vzpomínkovým akcím budou předcházet pochody historických jednotek po trase, jimiž ke Slavkovu došly armády na přelomu listopadu a prosince roku 1805, a sice od Olomouce po trase pochodu 4. koaliční kolony.

Hlavními body programu budou sobotní bitevní ukázka pod kopcem Santon (14:00), večerní defilé s přehlídkou a ohňostrojem ve Slavkově u Brna (19:30) a nedělní pietní akt na Mohyle míru, místu nejtěžších bojů bitvy tří císařů (10:30). Scénář bitevní ukázky s komentářem historika a autora oblíbených knih věnovaných napoleonským válkám Jiřího Kovaříka je inspirován bojem mezi maršály Muratem a Lannesem na francouzské a generály Bagrationem a Liechtensteinem na koaliční straně. Napoleonem akce Austerlitz 2010 bude pan Frank Samson z Francie, který postavu francouzského císaře ztvárnil také např. letos při 195. výročí Waterloo, nebo při nedávném 197. výročí bitvy u Lipska. Tradiční bojiště bude letos značně rozšířené na přibližně dvojnásobek velikosti z minulých akcí.

Plánovaný počet účastníků akce Austerlitz 2010 je 1200; jde o členy evropských spolků napoleonské vojenské historie v uniformách armád Francie, Rakouska, Ruska a jejich spojenců, a přijedou kromě České republiky také ze Slovenska, Rakouska, Polska, Německa, Itálie, Francie, Belgie, Ruska, Malty, Běloruska, Ukrajiny, Litvy, Maďarska i Velké Británie. Akce se zúčastní také na 80 koní (dvojnásobek každoročního stavu) a asi 20 děl. Program a zázemí celé akce jsou připravovány členy Projektu Austerlitz, AusterlitzPro, městem Slavkov u Brna, obcemi Prace a Tvarožná a Středoevropské napoleonské společnosti ve spolupráci s dalšími obcemi bojiště.

Napoleonská epocha se těší v celém světě mimořádnému zájmu a rok 2010 byl opět plný zajímavých událostí a akcí. Akce Austerlitz 2010 bude poslední akcí roku, který se nesl ve znamení významných výročí událostí revolučních a napoleonských válek (Waterloo, Marengo). Akce Austerlitz 2010 může být jeho důstojným vyvrcholením.

***

Programy a podrobnější informace k oběma akcím budou průběžně zveřejňovány na serveru austerlitz.org; v rámci Projektu Austerlitz je možná prezentace partnerů a sponzorů. Akce jsou pořádány Projektem Austerlitz každoročně od r. 1998. Návštěvnost hlavního bodu programu, rekonstrukce bitvy, se pohybuje mezi 5 a 10 tisíci, v roce 2005, kdy se 200. výročí zúčastnilo 3500 „vojáků" z 24 zemí světa, přišlo na 30 tisíc diváků. Akce má značný ohlas v médiích nejen v České republice, ale v celé Evropě, s ohledem na náročnost a rozsah letošního projektu jsou případní noví partneři a sponzoři akce vítáni.

Místa k stání budou díky podpoře akce ze strany sponzorů a zejména Centrály cestovního ruchu České republiky společně s Jihomoravským krajem bezplatná.

Informace o dopravě

Organizátor IDS JMK, společnost KORDIS, ve spolupráci s dopravci, zajistí následující posílení dopravy.

Linka 702 v trase Brno, Úzká (u OD TESCO) – motorest Rohlenka. Tato linka bude operativně posilována v uvedeném úseku na základě aktuální poptávky po přepravě řazením dalších autobusů navíc a to ve směru z Brna k motorestu Rohlenka v době od 10:30 do 13:30 a ve směru od motorestu Rohlenka do Brna v době od 15:30 do 17:30. Linka 702 má na trase tyto zastávky: Brno, Úzká – Brno, Autobusové nádraží (jen ve směru z Brna) – Brno, Zvonařka (jen ve směru do Brna) – Brno, Tržní – Brno, Černovičky – Brno, Slatina, sídliště – Šlapanice, Bedřichovice, rozc. – Jiříkovice, motorest Rohlenka. Na lince platí Tarif IDS JMK. Jízdné z Úzké na Rohlenku činí 24 Kč, držitelé předplatních jízdenek pro zóny 100+101 si dokoupí jízdenku za 14 Kč.

Pro přepravu návštěvníků ze Slavkova u Brna a Holubic na rekonstrukci bitvy a zpět bude v době od 13:00 do 19:00 mimořádně odkloněna linka 106 obousměrně mezi zastávkami Brno, Tržní a Slavkov u Brna, aut. st. po trase a zastávkách linky 601 (linka 106 tak nebude vedena po dálnici, ale po souběžné státní silnici). Tímto bude zajištěno přímé spojení ze Slavkova u Brna a Holubic k motorestu Rohlenka a zpět. Ze Slavkova u Brna k Rohlence bude linka 106 odjíždět v časech 12:52 a 15:22, zpět z Rohlenky do Slavkova u Brna v časech 15:55 a 18:55. Na lince rovněž platí Tarif IDS JMK. Jízdné ze Slavkova u Brna na Rohlenku činí 24 Kč.

***

Děkujeme všem sponzorům a partnerům akce.

Kontakt pro cestovní kanceláře a zájemce o spolupráci:
Projekt Austerlitz
info(at)austerlitz.org , fax +420 239017458, austerlitz.org
Gorkého 11, 60200 Brno, Česká republika