Tisková zpráva k 197. výročí Bitvy tří císařů u Slavkova a ke změnám v Projektu Austerlitz 2005 a pár poznámek

Tiskovou informaci najdete zde a poslední, snad definitivní verzi programu zde .
Musíme opět konstatovat, že po pěti letech našeho snažení, je akce opět financováne „jen“ ze soukromých zdrojů. Kupodivu se nenašla, žádná instituce ať už státní, nebo územně správní, která by našla nějakou korunu na tyto akce, které jsou tak dobře hodnoceny u nás i v zahraničí. Na stránkách Jihomoravského kraje /v Kalendáři akcí/ se můžeme dočist, že „28.11.2002 zástupce hejtmana L. Šmíd odjel do Paříže na prezentaci Jihomoravského kraje na veletrhu cestovního ruchu Salon Mondial du Tourisme“. Tento salon se odehrává opravdu v Paříži, každoročně, ale vždy v březnu, konkrétně letos byl 14-17 března, takže pan Šmíd jel asi na jiný „salon“, případně tam zůstane až do března příštího roku…. Kdyby kraj raději přispěl na největší akci, která se koná na Slavkovském bojišti, jistě by to byly velmi dobře investované peníze. Okresní muzeum Brno – venkov /brzo asi přejde pod JM kraj/ nenašlo také ani jednou za pět let odvahu něčím přispět na akce, které do roku 1997 spolupořádalo… Nakonec, proč také, vždyť těch pár milionů není problém.
Na závěr chceme poděkovat všem voleným zástupcům obcí, kteří tyto zastupují v OPS Mohyla Míru – Austerlitz za spolupráci a těšíme se, že se s nimi, případně jejich nástupci sejdeme i v dalších letech a že spolupráce bude pokračovat stejně úspěšně, jako dosud.