Třetí koaliční válka 1805 – její kořeny, její pozadí.

Předmluvu ke sborníku napsal profesor Jean Tulard, čestný prezident Institutu Napoléon a přední odborník na období francouzské revoluce a prvního císařství.

Sborník má 416 plnobarevných stran formátu A4. Předpokládané představení sborníku je plánováno na akci „Letní Slavkov“, která proběhne ve dnech 13. – 15. srpna 2004 ve Slavkově u Brna.

Obsah:

I. Projekt Austerlitz 2005 (text projektu a fotogalerie)

II. Přednášky slavkovské konference 2003

Robert Ouvrard, Od Valmy ke Slavkovu, francouzská diplomacie hledá mír.
Oleg Sokolov, Císař Alexandr a formování třetí koalice.
Jiří Kovařík,  Slavkovská bitva v kontextu Napoleonových tažení.
Marco Baratto, Tažení roku 1805 na italské frontě.
František Holeček, Francouzská okupační správa Brna.
Martin Hrubala, Bratislavký mier z roku 1805.
Miloslav Pojsl, P. Alois Slovák a idea Mohyly míru.
Karel Sáček, Čeští dobrovolníci ve sboru vévody brunšvického roku 1809.
Zdenko Maršálek, Téma napoleonských válek v odborném vojenském tisku první republiky.
Pavel Bělina, Napoleon I. a Jan Evangelista Purkyně.

III. Regionální historie

František Kopecký, Zakladatelé tradice.
František Kopecký, Historická místa.
František Kopecký, Pověsti z bitvy tří císařů.

IV. Tažení roku 1805 a bitva u Slavkova

Libor Jůn, Politika a diplomacie v předvečer třetí koaliční války.
Jiří Lejnar, Dunajské tažení ruských vojsk v roce 1805.
Jakub Samek, Napoléonova armáda v roce 1805.
Jiří Kovařík, Velitelé Grande Armée v bitvě u Slavkova.
Karel Sáček, Kurfiřtské Bavorsko a jeho armáda v roce 1805.
Karel Klátil, Ruská armáda v bitvě u Austerlitzu v roce 1805.
Ondřej Tupý, Karel Sáček a Lubomír Uhlíř, Rakouská armáda v roce 1805.

V. Rok 1805 v pamětech účastníků

Pavel Štafa, Paměti barona Lejeuna (překlad výňatku z angličtiny)
Dušan Uhlíř, Překlad deníku Kajetána Unterweegera „Moje utrpení v Trasslerově domě v Brně za přítomnosti Francouzů od 15. listopadu 1805 do 10. ledna 1806.“

VI. Středoevropská napoleonská společnost – C.E.N.S. (program asociace sdružující kluby vojenské historie a fotogalerie z akcí)

VII. Recenze

Marco Baratto, L. CASALI, La Battaglia di Marengo.
Marco Baratto, Gli Italiani in Russia nel 1812.
Marco Baratto, FRASCA, Francesco, Reclutamento e guerra nell’Italia napoleonica.

 

Sborník bude v prodeji během léta 2004.