Tvarožná

Pošta: 664 05 Tvarožná
Počet obyvatel: 1152
První písemná zmínka: 1288
Nadm. výška: 257

Obecní úřad
Adresa: Tvarožná 40
Telefon: 544 226 101
Fax: 544 226 101
Email: obec@tvarozna.cz
www.tvarozna.cz

Obec na severní straně bojiště se trvale zapsala do evropské historie právě roku 1805, kdy si návrší Santon, vybíhající západně od vsi, vybral císař Napoleon coby opěrný bod francouzského dělostřelectva. Tvarožná byla v té době malá osada, kde ve zhruba šedesáti domech žilo čtyři sta obyvatel a kterou po bitvě postihl stejně krutý osud jako všechny obce v okolí: chalupy pobořené, kostel vydrancovaný a co nebylo uloupeno, bylo alespoň zničeno.

Do povědomí široké veřejnosti vešla Tvarožná také díky vzpomínkovým akcím a rekonstrukci bitvy, která se tu každoročně na přelomu listopadu a prosince odehrává již po více než dvě desetiletí a na kterou se sjíždějí vojenské historické kluby takřka z celé Evropy. V budově obecního úřadu je instalováno malé muzeum a diorama slavkovské bitvy, přístupné veřejnosti v úředních hodinách úřadu a kdykoliv po telefonické domluvě. Pamětní deska na návsi a bílý pomníček u cesty, vinoucí se k vrcholku Santonu připomínají památku všech bezejmenných vojáků i civilních obyvatel, kteří ve slavkovské bitvě padli. Od roku 2000 připomíná pomník u silnice nad obcí, naproti Santonu, smrt generála Valhuberta.