Týnecké napoleonské slavnosti

Akci pořádá Císařská Slavkovská Garda – La Garde Impériale d'Austerlitz (G.I.A.) o.s. a obec Velký Týnec ve spolupráci se Středoevropskou napoleonskou společností (C.E.N.S.).

Festival je zařazen na seznam oficiálních akcí Projektu Austerlitz.

Jde nám o připomenutí dvoustého výročí událostí roku 1812, a to zejména Napoleonova tažení do Ruska, kterého se na francouzské straně účastnil také pomocný sbor rakouské armády pod velením knížete Schwarzenberga. V rakouské armádě tehdy sloužili vojáci z celého území tehdejšího Rakouského císařství, tedy i Češi, Moravané, Slezané, Slováci a Maďaři.

Zavzpomínáme na tyto muže, kteří dne 24. června 1812 překročili s císařem Napoleonem řeku Němen a po tisících nasazovali své životy. Byli to obyčejní lidé, kteří museli bojovat za císaře cizí země, někdy i několik tisíc kilometrů od domova.

Máme v úmyslu co nejvěrněji vytvořit atmosféru moravské vesnice na jaře onoho památného roku 1812, ve kterém nastal začátek konce císaře Napoleona I. a začala se formovat Evropa tak, jak ji známe dnes.

Ukážeme dobové vojenské jednotky, jejich výcvik a běžný život vojáků účastnících se tohoto tažení, bitevní ukázky, život šlechty a prostých vesničanů, dobová řemesla a jarmark. Akce se aktivně zúčastní jednotky z mnoha zemí. Role civilního obyvatelstva se zhostí členové několika folklorních souborů z Olomouckého a Zlínského kraje.

Obec Velký Týnec splňuje předpoklady k organizaci této akce. Výborná dopravní dostupnost, příhodné podmínky pro dobové tábory a jarmark. Blízkost Olomouce a přesto poměrně klidné historické centrum obce, které má potenciál (zámek a zámecká zahrada, okolí kostela) k přeměně v téměř idylickou vesnici počátku 19. století.

PROGRAM

Pátek 11.5.

17.00 Slavnostní nástup jednotek, předání vlády nad obcí vojákům
18.00 Projížďka jízdních jednotek po okolí
19.00 Přestřelka ve Velkém Týnci

Sobota 12.5.

9.00 Nástup
10.00 Přestřelka mezi armádami
9.00-18.00 Táborový život
15.30 Nástup jednotek
16.00 Velká bitva o střed obce
17.00 Přehlídka
od 14.00 Folklórní vystoupení v zámecké zahradě (prezentace dobových písní a tanců)
19.00 Slavnostní večeře (pro VIP, zástupce jednotek, velitele atd.)
19.00- 21.00 Lidová hudba k tanci a poslechu
20.00 Večerní přestřelka mezi vybranými jednotkami
21.00 Ohňostroj
21.00- 02.00 Hudební produkce, taneční zábava

Neděle 13.5.

9.00 Nástup jednotek
10.00 Pietní akt
13.00 Velká bitva o střed obce
14.00 Slavnostní nástup jednotek, předání obce do rukou starosty, ukončení akce