Účast zástupců Projektu Austerlitz 2005 na oslavách státního svátku Francouzské republiky v Praze

V pondělí 14.7.2003 se president projektu Austerlitz 2005 pan Miroslav Jandora  a a vícepresident pro historii THDr František Holeček O.M.  zůčastnili na pozvání velvyslance slavnostní recepce u příležitosti státního svátku Francouzské republiky. Potěšitelné je, že hned u vchodu vítala všechny hosty, včetně presidenta České republiky  jednotka 18éme Régiment d’Infanterie de Ligne. Reprezentanti Projektu se zde setkali mimo velvyslance m.j. i s pány plukovníkem Payenem a podplukovníkem Moselem, vojenskými přidělenci francouzské armády, panem Montagnem, ředitelem Francouzského institutu v Praze, Královéhradeckým biskupem , mons. Dominikem Dukou, O.P, zástupcem hejtmana Jihomoravského kraje panem Šmídem a paní Liznovou z oddělení vnějších vztahů této instituce a mnoha dalšími osobnostmi.