Vítání Soleil d’Austerlitz

Vítání Soleil d'Austerlitz, slavkovského slunce, je od roku 2005 již stálým bodem programu vzpomínkových akcí…

Slavkovským sluncem, na něž později velice rád vzpomínal a jež mu přineslo štěstí, nazval Napoleon slunce, které vyšlo 2. prosince v půl osmé ráno nad slavkovským bojištěm, nad prateckými výšinami.

Smyslem Vítání Soleil d'Austerlitz je být na autentickém místě s autentickým zážitkem slavkovského rozbřezku. Účast je dobrovolná, uvidět zde lze zpravidla výhradně francouzské uniformy… s východem slunce, resp. v čase, kdy by mělo vyjít, je otevřena lahev šumivého vína k symbolickému přípitku. Účastní-li se vzpomínkových akcí někdo v roli Napoleona, pronese pár slov o tom, že výšiny, na které se díváme, je třeba obsadit a vpadnout nepříteli do boku a do týlu, je provolána sláva císaři…

2. prosince 2005 tak proběhl improvizovaný rozhovor mezi Napoleonem (Markem Schneiderem) a Soultem (Olegem Sokolovem) o tom, že maršálovi stačí k obsazení výšin dvacet minut.

Od roku 2005 zatím nikdy při Vítání Soleil d'Austerlitz slunce nevyšlo.