Vojenská akademie CENS ve Tvarožné

Náplní volně pojatého posezení bylo připomenutí a dovysvětlení základních pojmů spojených s manévry pěšího batalionu a jeho podjednotek, dělostřelecké divize a funkcí velitelů všech úrovní, šikovatelů, krajníků, pivotů, atd.; diskuse nad nejvhodnějším způsobem výcviku v rámci škol vojáka a pelotonu, rozlišení nezbytných, potřebných, užitečných a dnes již zbytných a nepotřebných úkonů a manévrů; nastínění plánovaných změn v manévrech našeho batalionu a formální ustavení dělostřelecké divize, obecná diskuse o použitelnosti manévrů v rámci školy batalionu a jejich smyslu.

Účelem těchto „akademií“ je především získat více důstojníků, poddůstojníků a vojáků, kteří budou schopni v praxi, ať už svým velením, příkladem či radou pomoci plynulosti manévru batalionu a dělostřelecké divize,.sjednotit terminologii a vysvětlit si případné nejasnosti v mechanismech úkonů a manévrů dle dobových předpisů, příruček a dalších podkladů a vytvořit prostor k diskusi o věcném obsahu re-enactmentu.

Hlavní body probírané zástupci jednotek představujících francouzskou armádu jdou rozepsány zde.