Výsledky vědecké práce Projektu Austerlitz 2005 reprezentují české historické bádání na pražském Summitu NATO

Kritická edice viceprezidenta Projektu Austerlitz 2005, Františka J. Holečka, O.M., „Plán pěšího pluku de Rohan na obranu údolí Aosty a obsazení průsmyku sv. Bernarda z června 1799“, otištěná v Historii a vojenství 2/2002, str. 372-417, byla vybrána mezi pět nejlepších studií z posledního desetiletí, určených k překladu do angličtiny pro zvláštní číslo této odborné revue, věnované účastníkům pražského Summitu NATO.
Projekt Austerlitz 2005 tak nejen prokázal svou životaschopnost i na vědeckém poli, ale vzbudil i zájem odborných institucí a turistických agentur ve vlastní oblasti údolí Aosty, z níž náš dokument pochází. Není divu, vždyť tato operace o plný rok rok předešla známější přechod průsmyku sv. Bernarda Bonapartovou Záložní armádou (20.4.-27.5. 1800). Vědecká rada Projektu Austerlitz 2005 již navázala odborný kontakt s italskými historiky, aby jim otevřela cestu k posud nedoceněnému bohatství našich archivních fondů. Podrobnou zprávu najdete ZDE