Vzpomínka na Lubomíra Uhlíře

Do  akademické obce uvedly Mgr. Uhlíře studie věnované policejním dějinám, jeho největší specializací však byla organizace habsburské vojenské moci, ve které se orientoval bezesporu lépe, než mnozí důstojníci v ní tehdy sloužící. Nejoblíbenějšími historickými obdobími pro něj byly napoleonská epocha a válečný rok 1866.

Když po roce 1989 došlo k obnovení Československé napoleonské společnosti a Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, patřil Mgr. Uhlíř mezi první členy těchto spolků, vyslouživ si brzy díky své badatelské a publikační činnosti, i dobrosrdečné ochotě podělit se o své encyklopedické vědomosti, všeobecné uznání. Když tyto spolky nedávno hodnotily své dvacetileté působení, dostalo se mu od obou vysokých poct, v případě napoleonské společnosti dokonce nejvyššího vyznamenání – záslužného kříže Fénix I. stupně.

Dalšími velkými zálibami Mgr. Uhlíře byly faleristika, heraldika, i historické období naší první republiky a protektorátu. Svou penzi měl v úmyslu strávit nad další velkým tématem, vojenstvím antického Říma. Leč pro něj mu již nezbylo dostatku fyzických sil.

Mír a pokoj jeho duši.