Waterloo 1, Směr Brusel

Tuhle zprávu, kterou mi před pár dny sdělil můj nakladatel D. Rybníček, jsem si vydržel chvilku schovávat, protože mě potěšila dvojnásob. Předně proto, že první díl ohlášené práce WATERLOO s podtitulem Směr Brusel právě vychází a do týdne by měl být na knihkupeckých pultech.

Zadruhé kvůli tomu, že dnes je 14. června a přesně před 196 lety se na pomezí Francie a Belgie chystala Napoleonova Severní armáda vyrazit přes hranici směrem na Charleroi, aby změřila síly s pruskou Dolnorýnskou armádou maršála Blüchera a Anglo-batavskou armádou vévody Wellingtona. O den později to udělala, 16. června svedla dvojjedinou bitvu u Quatre-Bras a Ligny, 17. června se rozdělila na dvě části a levým křídlem vyrazila za Wellingtonem, ustupujícím na návrší před vsí Mont-Saint-Jean, za níž leželo městečko Waterloo. Pravé křídlo pod velením maršála de Grouchyho zatím postupovalo za třemi sbory u Ligny poražené Blücherovy armády…  A přesně tyto události jsou obsahem prvního dílu, na který se osobně velice těším, byť jsem jej sám napsal, několikrát četl a intenzivně s paní Zemanovou, grafičkou AKCENTu, pracoval na grafické podobě.

Proč? Protože to je úplně jiná kniha než mých Sto dní, vydaných před lety, a to po všech stránkách. Obsahem se od ní liší, jak jen se lišit může, je napsána na podkladě mnohonásobně většího počtu pramenů i moderních rozborů, Stu dnů se věnuje jen v absolutně nejnutnější míře a soustřeďuje se jak na přípravy války roku 1815 na obou stranách, tak i na hodně detailní průběh prvních tří dnů čtyřdenní kampadě. Klade si spoustu otázek jak a proč to všechno bylo, nepomíjí řadu omylů i chyb na obou stranách a snaží se dopátrat příčin neúspěchu, který přerostl v katatstrofu v bitvě 18. června (což je tématem 2. dílu).