Waterloo 2010

Zúčastní se jí na 2500 nadšenců v uniformách francouzské, britské, pruské a dalších armád napoleonské epochy, a mezi nimi také 109 členů historických jednotek ve francouzských uniformách z řad Středoevropské napoleonské společnosti z České republiky a přes 80 z Polska, a také c.k. hulánský pluk Mervedt č. 1, který se akce účastní v rámci koaličního jezdectva.

Program akce a informace o ní naleznete na www.waterloo1815.be ; hlavními body programu jsou dvě bitevní ukázky, v sobotu večer v okolí obce Plancenoit, a hlavní pak v neděli dopoledne na poli, ve vzrostlém obilí, poblíž farmy La Haye Sainte a pod Lvem, který stojí v místě tvrdých střetů britské pěchoty a francouzské kavalerie z odpoledních hodin 18. června 1815. Na akci jezdectvo obou stran představí přes 230 jezdců, což je dosavadní rekord (během 200. výročí bitvy u Slavkova jich bylo cca 220; připomeňme nicméně, že je značný rozdíl v logistice zimního Slavkova a letního Waterloo).

České a polské jednotky vytvoří v rámci sestavy Napoleonovy Severní armády dva bataliony ze šesti řadových, jež budou páteří francouzských sil v obou bitvách. Záměrem nedělní bitvy bude „rekonstruovat" v jedné z fází scénáře proslulý a tragický útok 1. armádního sboru generála Droueta d'Erlon proti britskému levému křídlu.

Spolupráce mezi oběma bojišti probíhá již roky především právě na poli re-enactmentu či oživené vojenské historie. „Brigáda", jejíž součástí budou české a polské jednotky, byla v podstatě ve stejném složení k vidění během vzpomínkové akce Austerlitz 2008, vrchní velitel Severní armády 2010, Frank Simon, byl hostem slavkovské akce v roce 2009, zástupci Středoevropské napoleonské společnosti se účastní akcí u Waterloo prakticky nepřetržitě od roku 2004, a opačně, vybrané jednotky, mezi nimi Waterloo spolupořádající 8. půlbrigáda řadové pěchoty, jsou pozvány na letošní 205. výročí bitvy u Slavkova.

Hlavním smyslem této spolupráce je příprava na rok 2015, rok 200. výročí bitvy u Waterloo a rok 210. výročí bitvy u Slavkova. Cílem je představit během bitevních ukázek nasazení pěchoty, dělostřelectva i jezdectva v dnešních podmínkách co nejvěrnější historickému vzoru.

Kromě re-enactmentu je snahou do budoucna navázat užší kontakty také mezi oběma bojišti jako takovými, vzájemná podpora jejich rozvoje z hlediska turistické atraktivity a ochrany jejich historického a krajinného rázu.