Zemřel pan Václav Štěpánek

Pan Václav Štěpánek patří mezi zakladatele vzpomínkových akcí na Slavkovském bojišti. Stál u vzniku Vlastivědného kroužku v Jiříkovicích. Byl jedním z prvních, kteří se setkali s Norbertem Brassinnem, zakládal tradici Jiříkovických ohňů na Žuráni.

U něj hledali mnozí historikové první kronikářské zprávy z bojiště. S několika renomovanými autory spolupracoval na publikacích o slavkovském bojišti. Informace které měl ochotně a nezištně poskytoval všem zájemcům.

Byl úspěšným vlastivědným pracovníkem a předpokládám, že bude zařazen mezi významné osobnosti Jiříkovic. Čest jeho památce.