Znojmo-Znaim 2018

7. – 8. července 2018

  1. výročí bitvy u Znojma

Vzpomínková akce věnovaná 209. výročí bitvy u Znojma s předpokládanou účastí cca 200 vojáků v dobových uniformách má tři hlavní cíle: 1) rozšířit stávající akce věnované této méně známé napoleonské bitvě na našem území o seriozní program vystavěný na zkušenostech pořadatelů a účastníků ročníků 2004, 2008 a především 2009; 2) ověřit vhodnost vybraných lokalit u obce Únanov před významným 210. výročím roku 2019; 3) důstojným a atraktivním způsobem připomenout události července 1809. Program zahrne ukázky táborového života armád, výcviku, bitvu, a také mj. pásmo přednášek pro veřejnost věnované historii roku 1809. Akci pořádáme s finančním přispěním Jihomoravského kraje.

Tábor bude umístěn poblíž obce Únanov, jež se nachází na severním úseku bojiště, v místech, kde francouzská armáda (Montbrunovo jezdectvo) ohrožovala ústupovou linii armády rakouské.

Celý program bude přístupný veřejnosti (bezplatně), jež bude moci navštívit jak vojenský tábor, tak sledovat výcvik a manévry nebo bitevní ukázku. Součástí programu bude také pásmo přednášek na vojensko-historická témata spojená s válkou roku 1809.

Austerlitz z.s. tímto projektem přímo navazuje na úspěšné akce let 2004, 2008 a 2009, a Středoevropská napoleonská společnost vrací vzpomínkové akce na bitvu u Znojma mezi své priority.

Historické souvislosti

Nikoli u Wagramu, ale právě bitvou u Znojma skončilo tažení roku 1809. Rakousko, na něž těžce dopadly podmínky Prešpurského míru z roku 1805, spatřilo příležitost ke změně své situace v tom, že jádro francouzské armády bojovalo od roku 1808 ve Španělsku. S finanční podporou Velké Británie připravilo ofenzivní plán, který se opíral o předpoklad všeobecné německé nespokojenosti s Francouzi uspořádanou Evropou. Rakouské velení počítalo s tím, že se menší jihoněmecké státy přidají na jeho stranu. Podobně jako v roce 1805 však tento předpoklad nevyšel. Napoleon se vrátil ze Španělska a s novou armádou, stojící zejména na druhosledových jednotkách a v níž významné kontingenty tvořily jednotky států Rýnského spolku, rakouské sbory vytlačil z Bavorska a po měsíčním tažení opět po čtyřech letech obsadil Vídeň. Následovala bitva u Aspern-Esslingu, kde arcivévoda Karel uštědřil císaři Francouzů první porážku v jeho oslnivé kariéře. Nebyla to však porážka rozhodující a o šest týdnů později se na stejném bitevním poli před Vídní utkaly obě armády znovu. V bitvě u Wagramu již Napoleon zvítězil a donutil Rakušany ustoupit. Vyrazil se svou armádou za nimi a v okolí Znojma, kde arcivévoda Karel zastavil, došlo k poslední bitvě tažení, jež byla přerušena příměřím. Mírová smlouva byla podepsána až 14. října v Schönbrunnu a představovala pro Rakousko další těžkou politickou a ekonomickou ránu. Stalo se na čtyři roky z donucení spojencem Francie, což bylo v roce 1810 stvrzeno sňatkem císaře Napoleona a dcery císaře Františka, Marie Louisy.

Program akce

Pátek 6. července 2018

budování tábora u Únanova

Sobota 7. července 2018

10:00… otevření tábora veřejnosti, přehlídka

10:15 – 12:00… výcvik a manévry na Velkém kopci

14:30 – 15:15… bitevní ukázka inspirovaná prvním dnem znojemské bitvy, Velký kopec

16:00 – 17:00… pásmo přednášek na téma tažení roku 1809, obecní úřad

Neděle 8. července 2018

10:00… otevření tábora veřejnosti, přehlídka

10:15 – 12:00… výstava výzbroje a výstroje v prostorách tábora, představení jednotek veřejnosti

12:00… závěrečná přehlídka, konec programu

Facebook