Zpráva o manévrech ve Valticích

Po budíčku vybubnovaném v 7 hodin ráno, přípravě snídaně a výstroje byly manévry zahájeny základním výcvikem ve škole vojáka a škole pelotonu. Na francouzské straně se manévrů zúčastnily následující jednotky:

Régiment de grenadiers à pied de la Garde Impériale
Régiment de fusiliers-grenadiers de la Garde Impériale
Bataillon de marins de la Garde Impériale
8e Régiment d'infanterie de ligne
18e Régiment d'infanterie de ligne
30e Régiment d'infanterie de ligne
57e Régiment d'infanterie de ligne
44e Bataillon de flotille

Na rakouské a ruské straně:

k.k. Infanterie-Regiment Nr. 1 Kaiser
k.k. Infanterie-Regiment Nr. 3 Erzherzog Karl
k.k. Infanterie-Regiment Nr. 20 Kaunitz-Rietberg
k.k. Husaren-Regiment Nr. 8 Kienmayer
k.k. Husaren-Regiment Nr. 12 Palatin von Ungarn
k.k. Kürassier-Regiment Nr. 1 Kaiser
6. myslivecký pluk ruské armády
Apšeronský mušketýrský pluk ruské armády

Výcvik probíhal zdárně v ideálních podmínkách zámeckého parku, s dostatkem místa, nedaleko tábora. Úvodní fáze manévrů byla zakončena před polednem; část jednotek se přesunula do Mikulova, kde proběhla na náměstí vzpomínková akce věnovaná roku 1809, exhibice bubeníků, bitevní ukázka a pietní akt v Dietrichsteinské hrobce. Po návratu pokračovaly manévry, jež na francouzské straně nabyly formy, kterou známe z instrukce maršála Davouta: podjednotky batalionu jsou vytvořené pomocí provazů. Cílem je příprava důstojníků a poddůstojníků, aniž by bylo nutné držet na místě také mužstvo, jež se tak může věnovat základnímu výcviku, případně jiné službě.

V neděli ráno se spustil vydatný a nepřetržitý déšť. Po poradě velitelů bylo rozhodnuto, že program zrušen nebude, bylo nicméně třeba jej zkrátit; za zámkem se přes nepřízeň počasí sešly desítky návštěvníků, jimž bubeníci předvedli předepsané francouzské signály, jež řídily život vojáka v táboře, za pochodu i během srážky s nepřítelem, a následně jim pěchota předvedla boj palbou; nejprve třemi salvami na vzdálenost postupně 300, 200 a 100 kroků, jež odpovídají skutečným vzdálenostem, na něž byla palba vedena s mířením nad hlavu, na hlavu, resp. do pasu. Poté bylo předvedeno nabití křesadlové pušky a palba pelotonu, palba dvou řadů a palba po řadech. Účastníci odpochodovali na nádvoří, kde nastoupili k závěrečné přehlídce. Byla jim přečtena Bonapartova proklamace z 20. května 1796 (215. výročí prvního italského tažení) a poddůstojník granátníků c.k. 1. pěšího pluku Kaiser František Kaluža byl  vyznamenán čestnou legií Středoevropské napoleonské společnosti.

Akce se zúčastnilo na 120 vojáků a 6 koní; pokud to bude jen trochu možné, rádi se do Valtic vrátíme. Děkujeme na tomto místě kastelánovi Michalu Tlustákovi a zaměstnancům zámku za všemožnou podporu, panu Pavlu Trojanovi, starostovi města Valtice, a společnosti Vinné sklepy Valtice a.s.