Žuráň

Návrší Žuráň v katastru obce Podolí, známé a historicky ceněné místo památné bitvy, bylo polním velitelským stanovištěm francouzského císaře Napoleona I. Bonaparta. Odtud vydal 2.prosince 1805 v 8:30 hodin rozkaz k útoku na Pratecké výšiny. Připomíná to památník v podobě kvádru z roku 1930, na horní ploše s plastickou bronzovou mapou bojiště s rozložením všech bojujících armád podle stavu v 7:00 hodin ráno a také francouzskou proklamací před bitvou. Je exteritoriálním územím Francouzské republiky v České republice.Žuráň je ve Francii též nazýván Návrším císařovým nebo i Napoleonovým stolem. Až do dnešních dnů si zachoval svůj původní vzhled. Ze strany Napoleona to byl velmi dobře zvolený strategický bod bitvy.Žuráň je vlastně umělou zemní mohylou, nekropolí vybudovanou na hrobech z období stěhování národů v 5.-6.století našeho letopočtu. Archeologové zde objevili různé předměty i vzácné umělecké ozdoby. Rituál pohřbu prokazoval vlivy langobardské a svědčil o pohřbu pozůstatků významného bojovníka.Ve štěrkovém lomu pod Žuráněm, ve slaměném přístřešku, měl Napoleon I. posledního dne před památnou bitvou hlavní stan, v němž také přenocoval.