100 osobností třetí koalice

Kniha 100 osobností třetí koalice zahrnuje osobnosti, narozené do konce roku 1805. Po stručném úvodu o osobnostech francouzské armády následuje první kapitola o osudech správců farností přímo z bojiště i z jiných částí Moravy. Podkladem jsou dosud nepublikvané údaje z Diecézního archívu biskupství brněnského i zápisy z farních kronik.

Druhá kapitola má název Vojáci, podnikatelé a vzdělanci habsburské monarchie. Jak už název říká, popisuje osudy známých i méně známých osobností z armády, státní i obecní správy, církve a jiných oblastí tehdejší doby. Je zde například i upřesnění přímo z archívu Kolowratů, který Kolowrat vlastně bojoval u Slavkova.

Třetí kapitola poskytne souhrn hlavních osobností ruské armády, kteří se zúčastnili tažení v roce 1805 a bitvy u Slavkova.

Úvod této kapitoly popisuje osudy zakladatele významných tradic ruské armády A.V.Suvorova. Text je doplněn portréty některých uvedených osobností.

Autorem obálky je kronikář obce Jiříkovice Karel Valný,počítačovou sazbu dělal Miloslav Vymazal z Kobylnic.Realizace tisku se zhostila tiskárna Protisk Slavkov. Všichni zúčastnění jsou tedy z bojiště.