2 éme Brigáda 27 Division v Grossgoerschenu

Členové jednotek zapojených v 2 éme Brigádě 27 Divize (Grande Armée) se chystají na účast v tradiční akci německých přátel, konaných každoročně u obce Grossgoerschen (cca 20 km jižně od Lipska). Tato bitva, jejíž 190 leté výročí připadá na letošek, je významná tím, že v jejím průběhu zahynul Pruský korunní princ, a francouzská armáda v této krvavé bitvě zvítězila. Spolupráce mezi organizačními výbory Projektu Austerlitz 2005 a Organizačním komitétem bitvy u Grossgoerschenu je potvrzována každoroční vzájemnou účastí jednotlivých zástupců na obou akcích. Letošní účast členů CENS se odhaduje na více 100 lidí, což z našeho zastoupení bude dělat jednu z největších skupin.