Austerlitz 2003 začíná dnes!!!

Středa 26. listopadu
  • 18:00 – 20:00 Vyškov — Dobové ležení na náměstí, střet mezi Spojenci a Francouzi na náměstí, obsazení města


Čtvrtek 27. listopadu
  • 19:00 – 20:00 Rousínov — Dobové ležení na náměstí, střet mezi Spojenci a Francouzi ne náměstí, obsazení města


Popis akce podle pana Víta Odstrčila z ČESKÉ ASOCIACE PŘÁTEL VOJENSKÉ HISTORIEU příležitosti výročí Bitvy tří císařů v návaznosti na každoročně pořádané vzpomínkové akce, se bude  konat ve dnech 26.-28. 11. 2003 rekonstrukce pochodu rakouské a ruské spojenecké armády ke slavkovskému bojišti s drobnými střety s francouzskými hlídkami.
Upevňování našich historických tradic je nedílně spjato s připomínáním si významných okamžiků našich dějin. Bohužel nejen v naší historii byly všechny důležité a zlomové okamžiky doprovázeny nebo zcela vytvářeny za asistence či přímé účasti vojska. A právě historické uniformy výstroj a výzbroj nejlépe dokládají tehdejší řemeslnou úroveň, ale i emotivně připomínají historické okamžiky našich dějin které se přímo dotýkají míst, kde žijeme a proto bychom si je stále měli připomínat.„Tažení roku 1805“ bude zahájeno ve středu 26. 11. vybudováním dobového vojenského ležení ve Vyškově. Po městě procházet budou hlídky francouzské armády v odpoledních hodinách proběhne krátká bojová ukázka koncipována jako vytlačení francouzské armády z Vyškova. Ukázka založena je na principu přímého kontaktu z diváky přímo v ulicích města jako je obvyklé v zahraničí. Zúčastní se jí jednotky pěchoty dělostřelectva i jízdy, která zde bude zastoupena v počtu, jaký zatím nikde nemohli diváci shlédnout. Po jejím skončení bude zpřístupněno veřejnosti dobové ležení obou znepřátelených stran. Večer proběhne v prostorách vojenského ležení koncert historické lidové hudby.Ve čtvrtek 27. 11. proběhne přesun do Rousínova, který bude probíhat pěším pochodem i jízdou koňmo. Pochod bude probíhat ve dvou oddělených kolonách – francouzské a spojenecké. Veškerý materiál bude převážen na historických vozech, stejně tak budou přepravována i děla. Po příchodu do Rousínova zde proběhne vybudování polního vojenského ležení. I další program je podobný, jen scénář ukázky bude koncipován jinak.V pátek 28. 11. proběhne přesun účastníků do Slavkova, kde si vybudují polní ležení v zámeckém parku a v odpoledních hodinách zapojí se do dalšího programu historických vzpomínkových akcí.Kontakt: Vít OdstrčilČESKÁ ASOCIACE PŘÁTEL VOJENSKÉ HISTORIE
Česká asociace přátel vojenské historie se specializuje na pořádání, spolupořádání i účast na vojensko-historických vzpomínkových akcích,  pietních aktech, výstavách, pátracích expedicích aj., především však na rekonstrukce bitev či jiných zajímavých historických událostí. Spolupracuje s AČR, Svazem bojovníků za svobodu, Vojenským historickým ústavem Praha i několika zahraničními institucemi, stejně tak s celou řadou vojensko-historických klubů a společností nejen z celé České republiky, ale i ze zahraničí.Hlavním organizátorem „Tažení roku 1805“ je Česká asociace přátel vojenské historie, spolupořadateli jsou vojensko-historické kluby sdružené v C.E.N.S. Na akci se podílí kluby z České republiky, Rakouska, Slovenska a Ruska a celá akce se pořádá v rámci Projektu Austerlitz 2005.