Austerlitz 2008, 203. výročí bitvy tří císařů

Akce byla oficiálně zahájena ve Slavkově na náměstí v sobotu v deset hodin přehlídkou francouzské armády, při níž císař Napoleon, jehož roli sehrál letos opět, a u Slavkova již celkem potřetí, pan Mark Schneider ze Spojených států, povzbudil za dunění bubnů a pod vlajícími prapory své vojáky před významnou bitvou. Ve stejný čas se ve Tvarožné formovaly armády rakouského císaře Františka a ruského cara Alexandra, dopoledne pak bylo věnováno manévrům a přípravě na bitevní ukázku. Část francouzské armády pochodovala od obce Mokrá ke Tvarožné, část od Kobylnic a Jiříkovic, na polích pod Santonem cvičilo jezdectvo, velká část bojiště tak byla oživena přítomností vojáků všech tří armád.

Bitevní ukázka pod Santonem byla letos zahájena až ve tři hodiny odpoledne, záměrem bylo nechat v přibývající tmě vyniknout palbě a ohňům, a nabídnout tak divákům poněkud jinou podívanou než v předchozích 10 ročnících vzpomínkových akcí Projektu Austerlitz. Po krátkém představení kavalerie a zúčastněných armád byla zahájena vlastní bitva, jejíž scénář se letos inspiroval střetnutím francouzské a ruské gardy na Starých vinohradech. V dolní části bojiště kulisy naznačily obec Prace, ruské a rakouské jednotky držely výšiny a byly postupně přes statečný odpor Napoleonovou armádou donuceny k ústupu. Jeden z francouzských batalionů v boji ztratil svou orlici, podobně jako 1. batalion 4. pluku ve skutečné bitvě. Dle prvních ohlasů diváků i samotných účastníků dostala bitevní ukázka tímto zajímavou atmosféru, a byť byly detaily skryty všudypřítomným kouřem od pálících děl a pušek, jako celek působila bitevní ukázka velmi autenticky, což je jejím hlavním smyslem: předvést návštěvníkům co nejvěrněji způsob vedení války napoleonské doby.

V sobotu večer jednotky defilovaly ve Slavkově před zraky tisíců návštěvníků, vyslechly Napoleonovu slavnou proklamaci končící slovy „postačí, abyste řekli: ‚byl jsem v bitvě u Slavkova‘, aby vám odpověděli: ‚to je hrdina‘, a zhlédly působivý ohňostroj. Při nedělním pietním aktu pak účastníci akce, návštěvníci i čestní hosté, mezi nimi nový hejtman Jihomoravského kraje, pan Michal Hašek, uctili památku padlých z 2. prosince 1805, v kapli Mohyly míru byly položeny věnce, zazněla čestná salva.

Rok 2009 se ponese především ve znamení 200. výročí událostí roku 1809 a bitvy u Znojma. Akce Austerlitz 2009 bude přesto nade vší pochybnost opět patřit k nejvýznamnějším akcím svého druhu v Evropě, už jen proto, že bude svého druhu generálkou na kulaté 205. výročí v roce následujícím.