Austerlitz
Tímto tématem se zabýval i jazykovědec Hugo Sáňka.
Díky slavnému vitězství francouzských vojáků pod velením cisaře Napoleona v bitvě u Slavkova v roce 1805 nad spojenou rusko-rakouskou armádou se jméno tohoto moravského městečka rozletělo do celého světa. Odezvu našlo i v hlavním městě Francie Paříži. Jméno Austerlitz můžeme číst na vnitřní straně Vítězného oblouku v Paříži. Po Slavkovu je ale pojmenováno především Slavkovské nádraží – Gare d’Austerlitz a Slavkovský most – Pont d’Austerlitz. Tento most se nachází poblíž náměstí pojmenovaném po jediném generálovi padlém u Slavkova, Jeanu Valhubertovi. V Paříží bývala ještě Slavkovská brána – Port d’Austerlitz, Slavkovská ulice – Rue d’Austerlitz a také Slavkovské nábřeží – Quai d’Austerlitz. Dávno už je součástí Paříže jedna malá vesnička na předměstí, která se před rokem 1860 jmenovala Slavkov – Village d´Austerlitz. Přes ni vedla Velká slavkovská ulice – Grande rue d’Austerlitz. Austerlitz je ve světě pojmem a není divu, že počátkem devadesátých let minulého století byly ve Slavkově v touze po světovosti deklarovány snahy jednotlivců přejmenovat Slavkov na Austerlitz.