Bitva u Slavkova – Napoleonovy dispozice pro 11. frimaire (2. prosinec)

Obecné dispozice pro den jedenáctého
V brněnském ležení, 10. frimairu roku 14 (1. prosince 1805)
V půl deváté večer.

Pan maršál Soult vydá rozkazy, aby byly jeho tři divize umístěny za korytem potoka v sedm hodin ráno tak, aby byly připravené zahájit manévr dne, kterým bude pochod stupňovitě vpřed, s pravým křídlem vpředu. Pan maršál Soult bude osobně v půl osmé ráno při Císaři v jeho ležení.

Jeho Výsost princ Murat vydá rozkazy jezdectvu generála Kellermanna a jezdectvu generálů Walthera, Beaumonta (Boyé), Nansoutyho a d’Hautpoula, aby byly tyto divize umístěné v sedm hodin ráno mezi levým křídlem maršála Soulta a pravým křídlem maršála Lannesa tak, aby zabíraly co nejméně místa bude možné, a aby ve chvíli, kdy maršál Soult vypochoduje, veškeré toto jezdectvo pod velením prince Murata přešlo potok a postavilo se na střed armády.

Je přikázáno generálu Caffarellimu, aby se v sedm hodin ráno postavil po překonání potoka se svou divizí na pravém křídle divize Suchet. Jako se divize Suchet postaví do dvou linií, také divize Caffarelli se postaví do dvou linií, každou linii bude tvořit jedna brigáda, a tím bude místo, které nyní zabírá divize Suchet dostatečně pro divize obě.

Maršál Lannes dohlédne na to, aby byly divize Suchet a Caffarelli stále za kopcem, a aby je nepřítel neviděl.

Pan maršál Bernadotte se svými dvěma pěšími divizemi se v sedm hodin ráno postaví na místo, které dnes desátého zabírá divize Caffarelli, až na to, že jeho levé křídlo bude za Santonem a zůstane tam v plukovních kolonách.

Pan maršál Lannes přikáže granátnické divizi, aby se postavila do bitevní sestavy před svou současnou pozici, levým křídlem za pravým křídlem generála Caffarelliho. Generál Oudinot nechá prozkoumat místo, kudy přejde přes potok, a bude to stejné místo, kterým projde také maršál Soult.

Pan maršál Davout s divizí Friant a dragounskou divizí generála Bourciera vyrazí v pět hodin ráno z opatství Rajhrad, aby dosáhl pravého křídla maršála Soulta. Maršál Soult převezme velení divize Gudin, až dorazí.

V půl osmé budou maršálové při Císaři v jeho ležení, aby, podle pohybů, které během noci provede nepřítel, dostali nové rozkazy.

Jezdectvo pana maršála Bernadotta bude v důsledku výše uvedených dispozic pod velením maršála Murata, který mu určí hodinu, v níž má vyrazit, aby bylo v sedm hodin na pozicích.

Princ Murat bude také disponovat jezdectvem maršála Lannesa.

Všechny jednotky zůstanou ve výše určených dispozicích až do nových rozkazů.

Protože má jezdectvo prince Murata ve své výchozí pozici zabírat co nejméně místa, zformuje se do kolony.

Maršál Davout najde v opatství eskadronu 21. dragounského pluku, kterou odešle do ležení.

Každý z pánů maršálů vydá rozkazy ve věcech, jež se ho v důsledku těchto dispozic týkají.

Maršál Berthier, podle rozkazu Císaře.