193. výročí v roce 1998

Ohlasy z tisku

Ohlasy z tisku na akce konané ke 193.výročí "Bitvy tří císařů"

Seznam klubů

Seznam klubů vojenské historie, které se zúčastnily vzpomínkových akcí Austerlitz 98